Olli Santavuori: Mikä tämä maailma on?

Kirjan alaotsikko: Mietiskelyjä todellisuuden laadusta ja lajeista

Nimilehti
Sisältö
Luku 2. Todellisuuden luonne, sisältö, rakenne ja tasot
Luku 3. Mikromaailma: atomien sisäinen maailma
Luku 4. Ihmisen maailma: keskimaailma
Luku 5. Galaksien maailma: makromaailma
Luku 6. Filosofian klassiset metafyysiset kysymykset tässä valossa
Luku 7. Yhteenveto
Luku 8. Summary in English
Luku 9. Henkilöluettelo ja lähteet
Kuviot kaikkeuden, henkimaailman ja universumin mahdollisista suhteista tästä Filosofia-kirjan sisällysluettelosta
Lisäys kosmologiaan
Esitys kosmologiasta 2019
Universumin ja Jumalan suhde ja evoluutio

Kosmologia on päivitetty artikkeleilla Esitys kosmologiasta 2019. Tämä on kirja metafysiikasta ja kosmologiasta. Metafysiikka ja kosmologia käsittelevät sitä, minkälaista todellisuus on ja miten maailma on syntynyt ja kehittyy. Asian kehittelyä on myös artikkelit- osiossa artikkeleissa "Peruselementit", "Kosmologian perusperiaatteet" ja "Fundamentalistista kreationismia vastaan". Ajatukseni ovat erityisesti kehittyneet ja muuttuneet artikkeleissa: "Mitä Raamattu sanoo luomisesta". Ym lisäartikkeleita. Nyt lisäsin yhden luvun "Lisäys kosmologiaan 25.2.17. Universumin ja Jumalan suhde ja evoluutio 28.3.2019. Jos printtaat tekstejä tai kopioit, muista ostohinta, OP Länsi-Suomi FI04 5700 6420 0041 69! Kommentit tekstiin sähköpostiosoitteeseeni ovat tervetulleita ja tiedot mahdollisista kustantajista painatukseen.

Email: olli.santavuori@saunalahti.fi