Lisäys kosmologiaan

 

Olen oivaltanut, että sillä tavoin päästään universumin laajenemisesta kosmologiassa, että postuloidaan koko universumin avaruudelle, tilalle, sellainen malli, että sillä ei ole aikaa.

Aika on vain kullekin kappaleelle erikseen; avaruudella, koko universumin tilalla, ei ole aika- ulottuvuutta. Näin ilmeisesti on todellisuudessakin, joten malli vastaa todellisuutta paremmin kuin neliulotteinen aika- avaruus, avaruus, jossa aika laitetaan neljänneksi ulottuvuudeksi.

Muuten voidaan pitää kiinni suhteellisuusteoriasta mutta tämä kohta siinä voidaan muuttaa.

Voidaan silti ottaa neljä ulottuvuutta kolmen sijasta, mutta neljäskin on puhtaasti tilaulottuvuus. Sen avulla saadaan tila suljetuksi. Vektorien pituus, siis ulottuvuuksien pituus, tämän pallomaisen tilan säde voi silti olla tunnettu, vakio. Tuntematon silti siinä mielessä että sen pituutta ei vielä tieteessä tiedetä. On siis olemassa pisin mahdollinen etäisyys, halkaisija, kaksi kertaa tämän pallomaisen tilan säde, mutta säteen pituutta ei tiedetä. Eikä tämän tilan muotoakaan tiedetä, onko se juuri nimenomaan pallomainen vai ellipsimäinen tai jotain muuta. Aluksi voidaan operoida neliulotteisella pallomaisella tilalla.

Siis tilalla on neljä ulottuvuutta ja kappaleilla viisi.