Olli Santavuori: Mikä tämä maailma on?

Mietiskelyjä todellisuuden laadusta ja lajeista

 

 

 

Sisällys:

 

 

1.      Alkuhersyttely ja selittely

2.      Todellisuuden luonne, sisältö, rakenne ja tasot

2.1.    Todellisuuden neljä tasoa ja viisi aspektia

2.2.    Maailma-sanan eri merkitykset

2.3.    Todellisuuden luonne

3.      Atomien maailma: Mikromaailma

3.1.    Mitä tiedetään ja mitä ei tiedetä

3.2.    Kuinka pitkälle kappaleteorialla, kuinka pitkälle energiateorialla

3.3.    Peruselementit

3.4.    Matematiikan ja todellisuuden ero: pienin mahdollinen väli

3.5.    Mikromaailman matematiikka ja logiikka

4.      Ihmisen maailma: Keskimaailma

4.1.    Luominen ja kehitys

4.2.    Maapallon nykyinen järjestys

4.3.    Maapallo

4.4.    Aurinkokunta

5.      Galaksien maailma: Makromaailma

5.1.    Linnunrata

5.2.    Näkyvä avaruus

5.3.    Metagalaksi, galaksiavaruus

5.4.    Kaikkeus

5.4.1.      Kaikkeuden olemassaolo

5.4.2.      Kaikkeuden ikuisuus

5.4.3.      Kaikkeuden äärettömyys

5.4.4.      Kaikkeuden järkevyys

5.4.5.      Kaikkeuden suhde näkyvään avaruuteen ja metagalaksiin

5.4.6.      Kaikkeuden suhde Jumalaan ja henkimaailmaan

5.4.7.      Elämä muualla avaruudessa

6.      Filosofian klassiset metafysiikan kysymykset tässä valossa

7.      Yhteenveto

8.      Summary in English

9.      Lähteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alkuhersyttely ja selittely

 

 

 

 

Kaksi suurta kysymystä on aina askarruttanut ihmiskuntaa, sen parhaimpia ajattelijoita - ja kaikkia murrosikäisiä:

 

 

Onko todellisuus pohjimmiltaan ainetta vai henkeä vai mitä se oikein on?

 

Mihin avaruus päättyy, onko rajaa jossakin? Missä on se lankkuaita? (tai syvällisemmin: miten avaruuden äärettömyys pitäisi ymmärtää?)

 

 

Nämä ovat filosofiassa molemmat metafysiikan kysymyksiä, kysymyksiä todellisuuden luonteesta: miten tämä maailma on saanut alkunsa, minkälainen se on ja kuinka se jatkuu tai päättyy. Näin asetettuna kysymystä voidaan myös sanoa kosmologian ongelmaksi.

 

Miten nämä kysymykset järjestelmällisesti käsitellään ja analysoidaan ja miten ne liitetään filosofiseen kokonaiskuvaan tietoteoriasta, metafysiikasta, etiikasta, politiikasta, uskonnosta ja estetiikasta, se on jo filosofinen valinta; esitetyn filosofian ominaispiirteet näkyvät jo sisällysluettelosta.

 

Tässä lähestytään asiaa siten, että jaetaan todellisuus erilaisiin tasoihin ja tarkastellaan erikseen kolmea eri maailmaa, mikromaailmaa eli atomien maailmaa, tavallista ihmisten maailmaa ja sitten makromaailmaa, galaksien maailmaa.

 

Tarkoitus on pysyä asiatekstissä ja asiakielessä, kirjallisesta tasosta silti tinkimättä.  Saattaa olla hieman raskasta tämän kirjasen lukeminen, mutta kun sisältö on kovaa – nöyrästi toivon niin - ei haittaa, ettei se ole ollenkaan taiteellista, humoristista tai muuten kevyttä. Sille, eikä sivistyssanoille, ei voi mitään asian luonteen vuoksi, tässä on vain yritetty mahdollisimman selkeästi esittää asiat asioina, muuten olisi pitänyt kirjoittaa sata sivua enemmän. Tämä on yksi tyylilaji. Tässä on myös pyritty totuuteen, filosofiseen totuuteen metafysiikasta eikä filosofointiin totuudesta metafysiikassa, mikä on mahdollistanut näin lyhyen esityksen. Totuuteen ei ihminen kyllä koskaan pääse, mutta sitä pitää yrittää lähestyä, kunnioittavasti tietenkin.

 

 

Porissa, 31.1.2004

 

Olli Santavuori