Vastausta kirkon kritiikkiin

https://timoeskola.wordpress.com/2019/09/05/onko-mormonikirkko-kristillinen-kirkko/

Tässä artikkelissa teologi Timo Eskola v. 2019 kritisoi kirkkoamme, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoa. Tämä ei ole opillinen puolustelu, vaan korjaan vaan kirjoituksessa esiintyvät asiavirheet.

”Maa on Elohimin planeetta.” Elohim on uskomme mukaan Isä Jumalan nimi. JHWH on Jeesuksen nimi, ja Jeesuksen kautta siis tarkoittaa koko Jumaluutta. Pyhän Hengen nimeä ei ole ilmoitettu tietääkseni, Hän on nimeltään Pyhä Henki.

Isä Jumala on koko kaikkeuden, universumin Päällikkö, Jumala, Ylijumala. Jeesuksen vallan laajuutta emme tiedä, se voi olla sama kuin Isä-Jumalalla, mutta ainakin se on maapallo, kunnes hän luovuttaa maapallon valmiina Isälle. Jeesus on Jumalan Poika, Jumala.

”Miehet tarvitsevat monta vaimoa”.  Moniavioisuus oli kirkon alussa Jumalan käskynä ja siitä luovuttiin yhteiskunnan painostuksesta, ja Jumalan ilmoituksesta, että näin täytyy tehdä. Sen jälkeen siihen ei ole palattu. Se tapahtui vain vanhurskaasti, kirkon sääntöjen mukaan. Ei muita vaimoja voinut ottaa miten vaan. Yksiavioisuus on normaalitilanne ja ihanne. Mormonilahkoissa jatkuu joissakin, se ei ole tämän pääkirkon toimintaa. Miten on taivaassa, on kuin taivaassa on, kaikki ovat onnellisia, se on pääasia, sääntöjä ja olosuhteita emme tiedä tarkasti. Täydelliset tietysti!

”… eikä kirkko rankaise siitä.” Moniavioisuudesta erotetaan kirkosta.

Kolminaisuudesta. Kirkko hyväksyy kolminaisuuden, muttei kirkkojen kolminaisuusoppia. On yksi Jumaluus, Isä Jumala ylimpänä, ja kolme Jumalaa. Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Korkeimmassa taivaassa kaikki ovat jumal’olentoja, jumalia, se ei tarkoita polyteismiä; vain näitä kolmea, tätä yhtä ja samaa Jumaluutta palvotaan Jumalana.

Artikkeli käsittelee sitä, onko mormonikirkko kristillinen. Me taas kysymme ovatko muut kirkot kristillisiä, oikeaoppisia, opettavatko ne ja noudattavat Raamatun evankeliumia. Eivät tunne edes sitä enää täysin, ja vääristelevät sen. Jeesuksen Kristuksen Kirkko tuntee ja noudattaa. Muut ovat epäkristillisiä enemmän tai vähemmän. Me taas tietysti heidän väärien traditioittensa mukaan arvioituina.

Kysymys on vain siitä, kumpi osapuoli on oikeassa. Kuka on tuomarina? Jeesus. Rukoillaan ja kysytään häneltä, se on kirkon oppi jokaisessa asiassa. Pyhä Henki todistaa, että tämä on Jumalan itsensä perustama kirkko, ja palauttaa evankeliumin sen alkuperäiseen muotoonsa. Mormonin kirjassa kerrotaan yksityiskohtaisesti kasteen edellytykset, kastajan valtuus, ja kasteen suorittamisen tapa, mitkä Raamatusta puuttuvat. Evankeliumi oli täydellisenä Raamatussa kun juutalaiset apostolit luovuttivat sen pakanoille, mutta ensimmäiset pakanakirkot ovat sen vähitellen väristelleet, viimeksi silloin kun kirkolliskokoukset päättivät sen sisällöstä. Raamattu on hyvä, mutta siinä on käännösvirheitä ja puutoksia, muutoksia ja poistoja, jotka myös Joseph Smith on korjannut.

Olli Santavuori, 12.2.2023