Toiset ulottuvuudet

Kun yritetään selittää parapsykologian ja uskontojen ihmeellisiä asioita ja spekuloidaan aikamatkustuksella, puhutaan usein ”toisista ulottuvuuksista”. Se on kuitenkin hieman kummallista kielenkäyttöä, sillä ulottuvuuksia on tunnetusti vain kolme: ylös, sivulle, eteen. Aika on nykyään laitettu neljänneksi ulottuvuudeksi, mutta se ei ole samanlainen kuin nämä kolme, siis se ei oikeastaan ole ulottuvuus vaan jotain muuta. Ulottuvuudet määrittelevät tilan, mutta aika ei ole tilaa. Ajassa ei voi matkustella vaan se kulkee aina eteenpäin sitä vauhtia, minkä taivaankappaleen nopeus määrää.

Kun mennään tilan ja ajan ulkopuolelle, niin mihinkä silloin oikeastaan mennään? Ei toisiin ulottuvuuksiin vaan henkimaailmaan ja universumin erillaisiin tasoihin eli järjestyksiin. Henkimaailma on jokin olemassaolon muoto, joka on meille ihmissilmille näkymätön normaalisti, mutta johon voimme olla yhteydessä henkisesti, rukouksessa, mietiskelyssä, unessa, transsissa jne. Kaikki ihmiset eivät ole siihen tietoisesti ollenkaan yhteydessä, mutta jotkut uskovaiset, papit ja poppamiehet ovat. Henkimaailmassa on monenlaisia pahoja ja hyviä henkiä, ja tieteellisesti emme tiedä niistä paljon mitään, väitetään jopa etteivät ne kuulu tieteellisen tutkimuksen piiriin ja ettei niitä ole olemassakaan.

Universumin erilaiset järjestykset ovat puhtaasti uskon ja ilmoituksen pohjalta lähestyttävissä. Niistä voidaan filosofoida, mutta tieteellistä tietoa ei niistä ole. Mutta filosofia ei ole pelkästään tiedettä, totuuteen voidaan pyrkiä tieteen lisäksi ajattelun, spekulaation, mietiskelyn, mystiikan, intuition, taiteen ja uskonnon harjoittamisen ja uskonnon ilmoituksen kautta. Filosofia pyrkii  t o t u u t e e n ,  riippumatta siitä, kuinka paljon tieteellisesti tiedämme.

Nämä järjestykset ja tasot ovat ilmoituksen pohjalta seuraavat: ylin taso on Jumalan valtakunta, taivaan valtakunta, jossa elävät kaikki jumal´olennot Jumalan, Jeesuksen ja Pyhän Hengen kanssa. Me emme voi kuvitellakaan, kuinka korkea, pyhä ja kirkas paikka tämä on. Siellä ymmärretään kaikki ja tiedetään kaikki. Siellä eletään kirkastetuilla taivaallisilla planeetoilla.

Toisena järjestyksessä on Jumalan taivaan enkeleiden taso. Siellä ja edellisessä pystytään lentelemään ilman avaruusaluksia missä tahansa tällä tasolla universumissa, myös henkimaailmassa.

Kolmas taso on Jumalan paratiisien taso. Siellä ollaan jollakin taivaankappaleella ja lennellään avaruusaluksilla muilla tämän järjestyksen planeetoilla. Kaikki nämä kolme taivaan tasoa ovat niin autuaita, pyhiä ja korkeita, ettemme ihmisinä ollessamme pysty edes kuvittelemaan ja ymmärtämään sitä tilannetta ja autuutta.

Neljäs taso on tämä maapallon ihmisten taso. Tällaisia koetuspaikkoja on universumissa ilmoituksen mukaan lukemattomia. Täällä olemme koetuspaikassa ja kuolemamme jälkeen ja ylösnousemuksen jälkeen viimeisellä tuomiolla päätetään, valintojemme ja tuomion ja armon pohjalta, mihin paikkaan joudumme ikuisessa maailmassa. Olemme paljolti sidottuja tähän maapalloon, mutta avaruusmatkojen kehittyessä pystymme lentämään joihinkin vastaaviin koetuspaikkoihin, muttemme noihin kolmeen edelliseen, Jumalan taivaisiin. Jotkut ihmiset saattavat pystyä lentelemään avaruudessa astraaliruumiissaan, irtoamalla ruumiistaan.

Viides taso on kadotuksen paikat. Siellä eletään erossa Jumalasta. Kaikki niihin joutuneet lienevät sidottuja kukin omalle planeetalleen.

Tällainen ajattelutapa filosofiassa tekee ymmärrettäväksi, kuinka emme ihmisinä ollessamme pysty ymmärtämään, kuinka vuoria siirretään, ihmeitä tehdään, maailmoja luodaan jne. Evoluutio maapallolla ei ole ainoa evoluutio, sillä asioita, entiteettejä ja elementtejä on tuotu maapallolle henkimaailmasta ja muualta avaruudesta. Me emme voi käsittää, minkälainen valta Jumalan korkeimmalla taivaalla on meidän asioihimme. Vain jos tietäisimme sen, ymmärtäisimme maapallon luomisen ja evoluution.

On tärkeä huomata, että nämä kaikki järjestykset ja henkimaailmat kuuluvat universumiin, ovat sen osia. Universumille ei ole mitään ulkopuolista, transkendenttia maailmaa, vaikka maapallolle ja sen ihmisille sellainen on.