Lähteet:

 

 

 

 

Kirja perustuu pääasiassa omiin kokemuksiin. Potilaiden nimiä ei ole mainittu, ja esimerkit on siten peitelty, että potilaita ei voi tunnistaa niistä.

 

Työnohjauksessa ja koulutuksessa saaduista tiedoista on lähde silloin mainittu loppuviitteissä kun se on ollut mahdollista.

 

Vierasperäiset sanat voi katsoa esimerkiksi ”Psykologian sanastosta”.

 

 

 

Kirjat:

 

 

Achté, Kalle ym: ”Itsemurhat ja niiden ehkäisy”, WSOY 1972.

 

                      ”Psykiatria”, WSOY 1973, 1981.

 

Adler, A: ”Praxis und Theorie der Individualpsychologie”, 1920.

 

Frankl, Viktor E:  ”Itsensä löytäminen”, 1971. Kirjayhtymä 1984.

 

Freud, Sigmund: ”Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse“, 1917.

 

Gordon, T: ”Viisaat vanhemmat”, Tammi, 4 p. 1987.

 

Kilpeläinen, Irja: ”Osaammeko kuunnella ja auttaa”, WSOY 1981.

 

Masters-Johnson, William H. ja Virginia E: “Raportti ihmisen seksuaalisista reaktioista”, 1967.

 

Psykologian sanasto, Otava 1973.

 

Psykoterapeuttinen aikakausikirja. 1, 2, ja 3. Therapeia-säätiön koulutusseminaarin julkaisuja. Pieksämäki 1970, 1972, 1977.

 

Santavuori, Olli: ”Maailmankatsomusta etsimässä. Kansantajuinen filosofian esitys”. https://www.angelfire.com/journal2/o_santavuori , 2005.

 

Viitamäki, R. O. ym ”Kliininen psykologia”, WSOY 1978.