Mitä kosmologian teoriasta seuraa ja mitä ei

 

Tähän asti olen yrittänyt keksiä vaihtoehtoisen ja paremman teorian alkupamausteorialle ja kritisoinut sitä. Se on väärä lähtökohta, sillä sen voi tehdä vain tähtitieteilijä, kosmologi, ja sellainenhan en ole. Se on tieteen tämänhetkinen teoria ja ihan hyvä sellaisenaan, se muuttuu ja kehittyy siten kuin tieteessä teoriat kehittyvät.

Se on ollut Don Quihoten touhua, taistelua tuulimyllyjä vastaan.

Oivalsin nyt, että kysymys onkin siitä, että alkupamausteoriasta tehdään johtopäätöksiä filosofiaan ja teologiaan, jotka eivät ole asianmukaisia. Siihen kohtaan kritiikki pitää kohdentaa eikä ihan hyvään, toimivaan tieteelliseen teoriaan. Filosofiset päätelmät teoriasta eivät ole päteviä vaikka teoria on hyvä, eli paras tällä hetkellä.

Teoriasta ei seuraa, että avaruus oikeasti laajenisi siinä merkityksessä kuin laajenemis- sanaa yleensä käytetään. Samoin on universumin alkamisen suhteen. Näillä käsitteillä vain on täsmällinen merkityksensä einsteinilaisen suhteellisen avaruuden ja neliulotteisen aika- avaruuden matemaattisessa kontekstissa. Se ei ole se, mitä popularisoinnista luulisimme.

Kun nykyisestä tilanteesta maapallon aika mittarina lasketaan taaksepäin, niin 13,8 miljardin vuoden päästä tulee tilanne, jolloin aika ja paikka menettävät merkityksensä. Se on vain raja tällä mittarilla, tällä teorialla, näillä tiedoilla, ja vain tässä tunnetussa, havaitussa, empiirisesti tutkittavissa olevassa universumissa. Se ei ole koko olemassaolevan, todellisen universumin alku välttämättä missään muussa mielessä. Se on singulariteetti, ei tiedetä sen edellistä tilaa eikä sen laatua. Siihen kuitenkin välttämättä tullaan näillä edellytyksillä.

Antaa siis olla niin, ja voimme edelleen miettiä vapaasti millainen universumi oikein on. Pitää miettiä, mikä siinä on staattista ja mikä dynaamista, millainen avaruus oikeastaan on ja millainen aika kokonaisuuden suhteen on. Voidaan sanoa, että se on ikuinen ja rajaton, mutta parempi on kysyä, millaista sen aika ja avaruus ovat. Edelleenkään näitä asioita ei tarkasti tiedetä ja koko asia jää enemmän filosofisen pohdinnan kuin empiirisen tutkimuksen kohteeksi.

Samoin universumin kokonaiskehitys riippuu siitä, minkälainen aika sillä ajatellaan olevan, eli onko sillä mitään kokonaiskehitystä vai onko vain osilla, tähdillä, galakseilla jne kehitys.