Kosmologian teoriat

Millainen universumi on?

Olli Santavuori, Fil.kand 16.4.2024 Pori, Porin Filosofinen Seura

Teksti 17.4.2024

 

 

Tilaisuuden kulku

Parikymmentä henkeä. Vilkas keskustelu myös oli esitelmän aikana ja sen jälkeen.

Elämästä universumissa, tietoisuudesta ym. epäsovinnaistakin asioista keskusteltiin, missä enkelit ja jumalat ovat tähdissä ja galakseissa universumissa, jos sellaisia on. Planeetoilla, jotka sitten ovat eri tasoisia? Swedenborgista, 1700 luvun ruotsalainen kuuluisa filosofi, joka sai näyssä nähdä yhden maailman viimeisen tuomion ja mormonien, 1830 perustettu kirkko, samanlaisista käsityksistä. Minun ideani näistä kerroin.

Giordano Brunosta, 1500- luku, jonka mielestä universumi on ikuinen ja ääretön ja koska muutkin tähdet ovat aurinkoja, niidenkin pinnalla asuu myös jossakin ihmisiä ja eläimiä. Vieläkään ei ole mennyt läpi täysin tämä elämäpuoli universumissa, ja BB luopuu ikuisuudesta ja äärettömyydestä, vaikka niin ajateltiin 1960- luvulle asti edelleen.

Tuomas Suntolan kirjasta tieteen historiasta ja hänen teoriastaan, jossa Suhteellisuusteorian kaavat muutetaan, 3+1 mallista 4D malliin. Kirjassa asian fysiikka ja kaavat, suositellaan.

Ja punasiirtymästä, 1920 Hubblen havainto, jonka BB-tulkinta on avaruuden laajeneminen, ja taustasäteilystä, jonka 1960- luvulta lähtien on ajateltu vahvistavan punasiirtymän BB- tulkinnan. Niistä ajoistahan on sata vuotta ja 60 vuotta, ja tiede on valtavasti kehittynyt, mutta tulkinta näistä ei valtavirrassa ole muuttunut, muualla kyllä. BB:n kannatus ei ollut tässä ryhmässä niin voimallista kuin yleensä keskustelufoorumeissa Internetissä. Kannattajia toki oli.

Todettiin kyllä BB- teorian, alkava ja laajeneva universumi, olevan edelleen tieteen valtavirta, tiedeyhteisön päälinja, ja Porin Filosofisen Seuran kunnioittavan tiedettä ja tiedeyhteisöä, kuten tässäkin luennossa ja tilaisuudessa. Esiteltiin huolellisesti vallitseva BB-teoria ensin.

Puhe kuului huonosti isossa salissa, siksi lupasin tämän kirjallisena seuran sivuille, ja hyvähän se on muutenkin. Lopuksi keskusteltiin muistakin asioista ja Seuran asioista.

 

Filosofian tehtävä kosmologiassa

1.      Tutkitaan: mitä tiedetään, ja mitkä ovat vielä avoimia kysymyksiä?

2.      Käytettyjen käsitteiden tarkennus.

3.      Metodien tarkastelu, noudatetaanko tieteen menetelmiä ja järkevää filosofiaa. Tutkimusmenetelmä tällä alueella ja yleensäkin: tehdään teoria, testataan se, tehdään uusi teoria, jne. Prosessi. Se kohta, uusi teoria, teorian muuttaminen, vaihtaminen, puuttuu nyt kosmologiassa. Ei saisi enää tehdä niin kuin nyt tehdään, että on teoria (BB), ja sitten laitetaan havainnot sopimaan siihen. Jos teoria on hyvä, jonkin aikaa tieteessä voi tehdä niin. Milloin ei enää, se on tieteellinen arviointikysymys.

Tämän tein luennolla, kolme tehtävää.

Piirsin aluksi ison soikion kuvaamaan universumia, kaikkeutta, ja sen sisään, reunalle, pallon kuvaamaan havaittavaa universumia. Kosmologian teoriassa on kysymys siitä, mitä havaittavan universumin lisäksi on sillä havaitsemattomalla alueella. Soikion ulkopuolta taas ei ole olemassakaan, vaan siinä on kaikki. Eri teoriat eroavat siinä mitä ne siellä havaittavan universumin ulkopuolella käsittävät olevan ja millä lailla. Se on se, mitä ei vielä tiedetä.

Käytettävät monet käsitteet todetaan seuraavassa supistuvan kolmeen täsmällisessä tieteellisessä kielessä:

-          Kaikkeus, universumi, kaikki mitä on, ei ulkopuolta.

-          Osauniversumimme, ne galaksit, jotka ovat samasta alusta kuin Linnunrata.

-          Muut osauniversumit, niillä eri alut.

(Seuraavassa verbit vaihdettava preesensistä imperfektiin tietysti)

Nämä kuvat heijastetaan taululle sopivissa kohdissa esitystä:

http://cosmology.info

ACG, A Cosmology Group

www.santavuori.com

kotisivut

https://isstracker.pl/en/photos/apod/2023-10-07

Andromeda

https://en.wikipedia.org/wiki/Webb%27s_First_Deep_Field#/media/File:Webb's_First_Deep_Field.jpg

Webbin galaksikuva

https://episalemk.live/product_details/102320642.html

Hubble ja Webb vierekkäin, täytyy vierittää vähän

https://www.dunlap.utoronto.ca/wp-content/uploads/2017/03/galseq_D_063.jpg

Galaksien verkosto

https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang#/media/File:CMB_Timeline300_no_WMAP.jpg

BB kuva, teoria selitetään kuvan yhteydessä

https://tieku.fi/maailmankaikkeus/james-webb-teleskoopin-havainnot-kyseenalaistavat-kasitykset-universumin-laajenemisesta

Ei laajenemista, tiedeyhteisö miettii jo uutta teoriaa myös, vaikka BB on vallitseva

(Kaikkia ei kyllä näytetty, tilanteen mukaan näytettiin)

 

Alkupamausteoria, BB teoria

Näytetään kuva

Universumi alkanut 13,8 miljardia vuotta sitten. Silloin 400 miljoonaa valovuotta, nyt 93 miljardia valovuotta koko.

Neliulotteinen, 4D, eli 3+1, aika se neljäs, vaikea havainnollistaa. Ajattelemme tilan 3D:ssä.

Rajaton, eli joka vaiheessa universumissa on kaikki, ulkopuolta ei ole olemassakaan. Matemaattisesti ilmaistavissa paremmin. Neljäs dimensio on aika, ja vähän erilainen

Nykyään ei pamausta, vain ainesumu, laajeneminen: joka galaksin väliin tulee lisää tilaa. LambdaCDM- teoria BB:n nykyisenä muotona.

 

 

Vaihtoehtoiset teoriat, kolme vaihtoehtoa filosofisesti, loogisesti ja fysikaalisesti

Perustilateoria (Steady State), Multiuniversumi, Syklinen. Kaikki mahdolliset vaihtoehdot ovat näiden kehitelmiä ja yhdistelmiä

Käsitemäärittelyt, maailma, maailmankaikkeus, kaikkeus, universumi, koko universumi, havaittava universumi, havaittavissa oleva universumi, tunnettu universumi, näkyvä universumi, multiuniversumi, osauniversumi, osauniversumit, paralleelit (osa)universumit.

Typistyy: Kaikkeus, osauniversumimme, muut osauniversumit

Piirrän kuvan havaittavasta universumista ja koko universumista, ja kuinka osauniversumi ja havaittava universumi ovat eri asioita.

 

Steady State, Perustilateoria

Universumi aina sama, materiaa tulee lisää, väitetään kumotuksi

Piirrän kuvan

Miten korjataan? Laajeneminen pois.

 

Multiversumi

Useita osauniversumeita, kuplia, alkavat ja laajenevat kuin BB:ssä, ne kaikki yhdessä on kaikkeus. joka on ikuinen ja ääretön, tai sitten jossain vielä suuremmassa kokonaisuudessa yksi osa vaan. Väitetään kumotuksi.

Piirrän kuvan

Miten korjataan? Osauniversumit, ”kuplat”, sekoittuvat jo näkyvällä alueella, laajeneminen pois myös osauniversumeista. Joskus tulee vastaan se suurin kokonaisuus, se voi olla jo tämä galaksien verkosto.

 

Syklinen

Laajenee ja supistuu. Väitetään kumotuksi.

Piirrän kuvan

Miten korjataan? syklit paikallisia.

 

Kaikkeuden ja osauniversumin ja muiden osauniversumien ero

Kokonaisuus ja osat filosofiassa, Hegel. Ilman kokonaisuuden ymmärtämistä, mallintamista oikein, emme ymmärrä oikein osia, ja ilman osien ymmärtämistä emme ymmärrä kokonaisuutta.

Kaikkeus on kaikki, aina ja ikuisesti. Osauniversumimme on alkanut. Samoin muut osauniversumit.

Piirrän kuvan. BB- putkia taivas täynnä, ei osata vielä erottaa, mitkä galaksit luuluvat mihinkin osauniversumiin.

Ei jäädä enää ikinä yhden teorian vangiksi, dogmaattisiksi, pitää seuraavaksi olla eklektinen, hyväksyä monta teoria. Hyvää uutta teoriaa ei ole vielä osattu keksiä, eikä sellaista uutta, vaikka jo olisikin, ole sellaiseksi hyväksytty. Muttei se ole ongelma, se on rikkaus, yhteen päätyminen on vielä mahdotonta. Yli 80 teoriaa tiedeyhteisössä ja sen liepeillä. Ne on lueteltu ja linkit niihin ACG:n sivuilla. Siellä on minun teorianikin, minun ajatusteni päivitys on www.santavuori.com/Galakseja3a.pdf