Olli Santavuori:

 

 

Mitä psykoterapeutti tekee?

Terveen järjen terapiaopas

 

 

3. painos. Käsikirjoitus, internet- painos

(1. painos, Rank Xerox OY, Tampere, 1989, 2. p. 1991)

 

Copyright Olli Santavuori

www.angelfire.com/journal2/o_santavuori 

 

 

 

 

 

Sisältö:

 

  1. Johdantosanat

 

  1. Yleiset terapiaperiaatteet

2.1.  Terapiaperiaatteet

2.1.1.      Kuuntelu

2.1.2.      Ymmärtäminen ja eläytyminen

2.1.3.      Tieto, neuvot ja tulkinnat

2.1.4.      Väliyhteenveto: mikä terapiassa parantaa?

2.1.5.      Käsitellään vain potilaan ongelmia

2.1.6.      Hoidetaan oman persoonallisuuden mukaan

2.1.7.      Kaikki eivät voi hoitaa kaikkia

2.1.8.      Potilaan yksilöllisyyden huomioiminen

2.1.9.      Kaikki mitä tapahtuu, käytetään parantumiseen

2.1.10.  Herkkyys, intuitio ja vaisto

2.1.11.  Terapian aikana syntyvien konfliktien selvittely

2.1.12.  Transferenssit

2.1.13.   Ammatillisuus

2.1.14.  Orientoiminen ja tiedon jako

2.1.15.  Terapiakikat

2.1.16.  Vaatimukset ja sopimukset

2.1.17.  Psykologin terapiassa huomioitavaa

2.2.  Periaatteet keskeisimmissä käytännön tilanteissa

2.2.1.      Kontaktin luominen

2.2.2.      Luottamuksen aikaansaaminen ja ylläpitäminen

2.2.3.      Ennenaikaisen lopettamisen ehkäiseminen

 

  1. Yleisimmät tilanteet hoitoon hakeuduttaessa

3.1.  Masennus

3.2.  Jännittäminen

3.3.  Muut neuroosit

3.4.  Parikonfliktit

3.4.1.      Parikonfliktien pääsyyt

3.4.1.1.               Mustasukkaisuus

3.5.  Kasvatusongelmat

3.6.  Psykoosin puhkeaminen

3.7.  Psykoosin jälkihoito

3.8.  Luonne-ongelmat

3.9.  Alkoholiongelmat

3.10.    Seksuaaliongelmat

 

  1. Terapiateoria

4.1.  Persoonallisuusteoria ja sairausteoria

4.1.1.      Sielu ja ruumis

4.1.2.      Persoonallisuus

4.1.3.      Sairausteoria

4.2.  Hoitoteoria

4.3.  Terapeutin päätöksentekoteoria

 

Lähteet