Ihmeet

 

Ihmeet. Mitä ovat ihmeet? Kun väitetään tapahtuneen ihme, siihen on kaksi tapaa suhtautua:

-          joko ajattelee, että sitä ei ole voinut tapahtua, koska sen tapahtuminen sotii tunnettuja luonnonlakeja vastaan;

-          tai sitten ajattelee, että se on tapahtunut, silloin kun luotettavat todistajat todistavat siitä, ja tieteemme ei vaan vielä tunne niitä luonnonlakeja, joihin ihmeen tapahtuminen perustuu.

Liberaalit teologit, materialistit ja naturalistiseen tieteelliseen maailmankatsomukseen uskovat ajattelevat edellisellä tavalla. Raamattuun uskovat ajattelevat jälkimmäisellä tavalla. Emme voi tietää, kumpi tapa on oikea, korkeintaan voimme juuri tehdä sitä, että tutkimme todistajien luotettavuutta historiantutkimuksen menetelmin. Muuten väitettyihin ihmeisiin uskominen jää uskonasiaksi.

Siis onko Jeesus muuttanut veden viiniksi ja onko hän ylösnoussut? Liberaali teologi ajattelee, että koska se on parhaan tietämyksemme mukaan mahdotonta, tapahtumille on etsittävä joku muu selitys. Ja hän ryhtyy sitä tarmokkaasti etsimään. Uskova uskoo siihen uskonsa perusteella ja ryhtyy korkeintaan tutkimaan todistajien todistuksen historiallista luotettavuutta oikeustieteen menetelmin. Siinä mielessä asia siis voidaan jopa tieteellisesti todistaa, että kaiken järjen mukaan näiden asioiden todistajat olivat luotettavia henkilöitä, eivätkä varmaan menisi valehtelemaan. Tästä vaan aivan varmasti syntyy koulukuntakiistoja tieteessä, niin kuin on tapahtunutkin.

Sama on Mormonin kirjan kultalevyjen olemassaolon suhteen. Kirjan käännöksen jumalallisesta ihmeestä ei voi olla kummempaa tieteellistä tietoa, ja sen sisällön aitoudesta ei ole tieteellistä tietoa vielä kumpaankaan suuntaan, vaikka molempia kantoja puolustavia tieteellisiä koulukuntia jo on. Siinä asiassa on etsittävä henkilökohtaista todistusta omassa sydämessään ja mietittävä kirjan teologisen sisällön järkevyyttä, eli että onko se järkevää vai ei.

Sekin on kyllä todistus sen alkuperästä henkimaailman puolelta, että nuori mies sillä koulutuksellaan ei olisi voinut sanella sellaista sisältöä sellaisessa ajassa kuin todistettavasti tapahtui. Ja se on tullut henkimaailman valoisalta puolelta, koska siinä kerrotaan Jeesuksesta myönteisesti, palvoen ja teologisesti järkevästi ja Raamatun mukaisesti, tosin lisäämällä asioita, joita ei Raamatussa ole. Jeesus on kirjassa Jumala, Jumalan Poika, aivan kuten Raamatussakin. Paha henki tuskin näyttäisi saneltavaksi sellaista tekstiä.