Evoluutio universumissa ja maapallolla

        … ja miten luominen olisi ymmärrettävä

 

           Fil.kand Olli Santavuori

   25.6.2020 – 9.12.2020

 

 

 

 

Sisältö

 

          Alkuhersyttely

1.      Aineen evoluutio

a. Universumissa

b. Paikallisessa universumissa

c. Linnunradalla

d. Aurinkokunnassa

e. Maapallolla

f. Maapallon nykyisessä järjestyksessä

2.      Elämän evoluutio

3.      Ihmisen evoluutio

4.      Jumalien evoluutio

5.      Henkimaailma

6.      Aineellinen maailma

7.      Jumalan maailma

Kokoavasti

Lähteet

 

 

 

 

Alkuhersyttely

 

Evoluutiota tarkastellaan yleensä maapallolla ja maapallon eliöiden evoluutiona. Mutta kehitystä on kaikessa ja kaikkialla, aine kehittyy monimutkaisemmiksi molekyyleiksi, nämä kehittyvät soluiksi, solut kehittyvät kasveiksi ja eläimiksi, eläimet saavat tietoisuuden ja muuttuvat tietoisiksi olennoiksi - ihmisen tapaisiksi varmaankin useimmiten - ja tietoiset olennot pyrkivät luomistöillä muodostamaan yhä täydellisemmän ja täydellisemmän ihmisen. Lopulta on tuloksena jumalia ja Jumala. Ja kun tämä on tapahtunut äärettömän monta kertaa jo ikuisuus sitten ikuisessa universumissa, niin kyseessä onkin ikuinen ympyrä evoluution ja luomisen välillä. Ei ole niin, että luominen olisi ensin tai evoluutio olisi ensin, vaan molempia on ollut jo ikuisesti; ja on aivan sama, mistä kohtaan ympyrän katkaisee, onko henki ensin vai aine ensin (materialismi vai idealismi) tässä asiassa. Ja asia voi olla vieläkin paljon monimutkaisempi ja monitahoisempi, niin että se joka tapauksessa menee yli ihmisen käsityskyvyn. Yritämme vaan ymmärtää niin pitkälle kuin pystymme.

Asia voi olla niin päin, että samalla tavoin kuin materia on aina ollut niin aivan samoin elämä on aina ollut ja tietoiset olennot ovat aina olleet ja korkein sfääri, jumalten ja Jumalan maailma ja Jumala on aina ollut.

Ja kehitys tapahtuu ennen kaikkea universumissa, maapallo on vain pieni taivaankappale suunnattomassa universumissa. Kehityksellä universumissa on jokin vaikutus maapallon kehitykseen. Olemme tottuneet ajattelemaan asioita rajoittuneesta maapallon perspektiivistä, mutta nyt pitäisi osata jo siirtyä avaruusaikaan. Sitä me elämme tähtitieteen ja avaruusmatkailun takia.

Ja kehitystä tapahtuu myös henkimaailmassa, joka on ihmisen tieteelle vielä tuntematon asia. Kehityksellä henkimaailmassa on jokin vaikutus maapallon ja sen eliöiden ja ihmisten kehitykseen.

Tämä on perusfilosofia tässä nyt esitettävässä ajatustavassa. Asioita tarkastellaan tällaisessa viitekehyksessä, mikä kaikille ei varmaankaan ole mieluista - ateisteille. Tässä viitekehyksessä evoluutioteoria ei ole niin tärkeä, että se täytyisi erikseen yksityiskohtaisesti käsitellä. Sehän on kuitenkin perusteiltaan oikea tieteellinen teoria, jolloin sen tuloksiin voi luottaa. Sen sijaan kosmologian BB- teoria on perusteiltaan virheellinen, vaikka onkin tiedeyhteisön kannattama vielä tällä hetkellä.

Tämä ei ole tutkielma tieteestä vaan tutkielma filosofiasta. Silloin on vapaat kädet, eikä ole sidottu siihen ahtaaseen naturalistiseen tieteenkäsitykseen, joka pohjimmiltaan on ateismia ja vallitsee nykyään tiedeyhteisössä. He tehkööt tiedettä niin kuin sen ymmärtävät. Tämä on filosofiaa, pyrkimystä totuuteen kaikin käytettävissä olevin keinoin, niin kuin tässä filosofia ymmärretään. Asiat perustellaan niin hyvin kuin pystytään, muttei kaikista asioista mitään tieteellistä todistusta ole. Pelkällä tieteellä ei saa aikaan kuin täysin torson maailmankuvan. Tiede kertoo sen mitä tiedetään, mutta se on kovin vähän evoluutiosta universumissa.

 

 

 

 

 

1.     Aineen evoluutio

 

a.      Universumissa

Universumi kokonaisuutena - kaikkeus, koko universumi, totaalinen universumi, kaiken sen kokonaisuus, mitä on olemassa - on ollut olemassa aina, on ikuinen asia. Siinä on ikuisia asioita ja muuttuvia asioita, ja tietyllä tavalla muuttuvia asioita ja tietyllä tavalla muuttumattomia asioita. Mutta periaatteessa voidaan sanoa, että se on staattinen, muuttumaton, pysyvä, ikuinen. Ja muodoltaan, kooltaan, ominaisuuksiltaan, topologialtaan, materian ja energian määrältään tuntematon. Siitä on vain erilaisia malleja ja käsityksiä filosofiassa, uskonnoissa ja tähtitieteessä, tähtitieteen kosmologiassa, eli lähinnä tähtitieteen fysiikassa. Tähtitieteen fysiikka ja kosmologia ei ole koko kosmologia, vaan kosmologia on poikkitiede, joka tarvitsee kaikkia muitakin tieteitä, ennen kaikkea filosofiaa. Kosmologian kysymykset menevät niin lähelle maailmankatsomuksellisia kysymyksiä, että tieteelliset ja maailmankatsomukselliset asiat ovat siinä erityisen vaikeita erottaa toisistaan.

Universumilla voidaan olettaa olevan jokin pysyvä perustila (Steady State teoria[1] on silti vähän eri asia kuin tässä tarkoitetaan perustilalla), kun mennään syvemmälle ja syvemmälle materian (aineen, energian ja voimien) rakenteeseen hiukkasfysiikassa, ja suurempiin ja suurempiin kokonaisuuksiin universumissa, kosmologiassa. Perustilalla, koko universumilla ei siis ole evoluutiota, se on ikuinen, ajaton ja muuttumaton, staattinen. Avaruudeltaan ääretön, rajaton, muuttumaton, siis aina samankokoinen.

Osa tästä on loogista totuutta, universumin kohdalla logiikasta seuraa jotain todellisuuteen, vaikka yleensä ei näin ole. Ja vaikkeivat nämä olisikaan loogisia totuuksia, nämä ovat kuitenkin vaihtoehdoista järkevimmät, muulla tavalla ajatteleminen on absurdia, mahdotonta, vähintäänkin epätyydyttävää loogisesti ja rationaalisesti.

Nykyisen tiedon pohjalta tälle perustilalle on kaksi vaihtoehtoa, joko kyseessä on multiuniversumi[2], jolloin näkyvä, havaittava universumi on vain yksi kupla äärettömässä eli rajattomassa universumissa, jolloin nämä kuplat ikuisessa ja rajattomassa universumissa on se perustila, tai sitten galaksiketjut joka suuntaan on jo se koko kokonaisuudenkin pysyvä perustila[3].

Laajeneva universumi ja alku sille on BB- teorian[4] - tällä hetkellä tiedeyhteisössä vallitsevan teorian - ratkaisu galaksien etääntymiselle, mikä päätellään punasiirtymän tulkinnasta Doppler-- ilmiön[5] pohjalta.

Tällaisessa ratkaisussa kuitenkin vaan sekoitetaan paikallinen universumi ja koko universumi[6], ja yritetään ratkaista universumin malli havaittavissa olevan universumin perusteella pelkästään, mikä on mahdotonta. Samoin punasiirtymän tulkinta on paljon monimutkaisempi kuin pelkkä Doppler ilmiö, tai jopa yksinkertaisempi, jos se mittaakin lähinnä vain etäisyyttä.

Tiede etenee niin, että tehdään keksintöjä, ideoita, teorioita, malleja havaittavien asioiden perusteella, kaiken mahdollisen tiedon perusteella ja rationaalisen ajattelun perusteella, ja sitten kokeillaan mikä niistä parhaiten sopii havaintoihin. Koko universumin kuvaa ei voi rakentaa pelkästään havainnoista yleistämällä, vaan siitä on tehtävä valistuneita arvauksia, eli teoretisoitava ja keksittävä malleja kaiken saavutetun tiedon perusteella, ja sitten on tietysti myös katsottava, mikä niistä parhaiten sopii havaintoihin ja verrattava eri malleja toisiinsa. Havainnot ovat mukana monessa vaiheessa, ja teoriat sillä tavoin, että niitä keksitään, vaihdellaan ja kokeillaan.

Malleja on olemassa monenlaisia[7]. Mikään vaihtoehtoinen malli ei ole vielä saanut yleistä hyväksyntää. Tiedeyhteisö on edelleen BB- mallin kannalla, alkavan ja laajenevan universumin kannalla, mitä ne asiat siinä teoriassa sitten tarkoittanevatkin. Tiedeyhteisö toimii täysin tieteen periaatteiden vastaisesti ja uskoo vain yhteen teoriaan ja korjaa vain sitä, kun tieteellisempää olisi edelleen kokeilla erilaisia malleja, koska universumi kokonaisuutena on lähinnä tuntematon asia. Tilanteeseen sopisi paremmin eklektinen suhtautuminen universumin malleihin kuin yhden teorian valitseminen, niin kuin fysiikassa yleensä on mahdollista. Tässä kohtaan ei vielä ole.

Jos universumi on ikuinen, koko universumin tasolla ei ole joka asiassa evoluutiota, kehitystä, muutosta, aikaa, on vain ikuinen pysyvä perustila, ja sitten osien, paikallisten universumien ja niitä pienempien kokonaisuuksien tasolla on evoluutiota, kehitystä ja aika, eli alku, kehitys ja loppu. Niissäkin on myös pysyviä tasapainotiloja (esim. tähti ja galaksi), ikuisia asioita siinä mielessä. Ja aina myös on tähtiä ja galakseja jossakin päin universumia, siinäkin mielessä ne ovat ikuisia asioita. Tällä kokonaisuuden tasolla ei evoluutiota eikä luomista, alkamista, syntymistä, tarvitse miettiä ollenkaan. Niitä ei ole. Ainakaan kaikissa sen asioissa.

Me emme tiedä, mikä on Jumalan ja universumin suhde. Mutta sen tiedämme, ettei universumi ole syntynyt eikä alkanut. Silloin sitä ei myöskään ole luotu, vaan se kuuluu ikuisiin asioihin, niin kuin Jumalakin. Ikuiset asiat ovat asioita, joita emme ihmisenä ollessamme pysty ymmärtämään kokonaan. Jumala on luonut universumiin jumalallisilla voimillaan lukemattomia erilaisia maailmoja, mutta universumia kokonaisuutena ei ole luotu, koska se ei ole alkanut eikä syntynyt, vaan se on ikuinen.

Jumala on henkilö, Jumala, elävä, meitä rakastava olento, kirkastetussa maailmassa elävä olento, persoona, joka hallitsee universumin perusvoimat, ja on universumin tietoisuus, sen jumalalliset voimat ja valo (valo ainakin symbolisessa merkityksessä); kaikki galaksit, kvasaarit ja räjähdykset ovat valoisia saaria ja pilkahduksia muuten pimeässä avaruudessa. Niiden valo on Jumalan valo ja yksi hänen jumalallisista voimistaan (OL 88: 6–13). Henkensä kautta hän on läsnä kaikkialla universumissa.

Jumala on universumin itsetietoisuus ja jumalalliset voimat ja valo, ja universumin päällikkö, kaikkien olentojen Kuninkaiden Kuningas. Muuta emme tällä hetkellä tiedä Jumalan ja universumin suhteesta, ja jos saisimme kuulla, emme ymmärtäisi kuitenkaan. (Eikä tämä edellinenkään täysin ihmisen ymmärrettävissä ole). Universumi voikin esimerkiksi olla elävä olento, jolloin tullaan jonkinlaiseen panteismiin. Mutta se on turhan fantastinen ajatus.

Luomiskertomus Raamatussa (ja Kallisarvoisessa Helmessä, Mooseksen kirjassa[8]), on Isä Jumalan antama kertomus Moosekselle[9], ja se kertoo vain tästä maailmasta ja sen taivaasta, se kertoo maapallosta. Jumala kertoo luoneensa ja luovansa myös muita maailmoja universumiin. Ennen Moosesta luomiskertomus oli myös jo muissa muodoissa annettu Aatamille ja muille profeetoille, Nooalle, Melkisedekille, Aabrahamille[10] ja muille.

 

b.      Paikallisessa universumissa

Paikallinen universumi on ne galaksit, jotka ovat samasta alusta kuin Linnunrata. Joskus on täytynyt olla paikallinen alkupamaus jossakin kohtaa galaksiketjuja tai kuplana ikuisessa ja äärettömässä universumissa, ja tämä suunnaton räjähdys tai muu laajeneminen on heittänyt aineen sumuksi laajalle alueelle. Ainesumut ovat sitten tiivistyneet tähdiksi ja tähdet ovat muodostaneet galakseja. Tämä tapahtumaketju on ikuinen, siellä täällä suuremmissa ja pienemmissä kokoonpanoissa. Lopuksi nämä tähdet ja galaksit romahtelevat mustiksi aukoiksi, ja muiksi tähtien lopputiloiksi ja nämä taas kasautuvat niin suuriin paineisiin ja törmäilevät, että syntyy ehkä jopa useiden galaksien välinen räjähdys ja ketjureaktio, jolloin kaikki sillä alueella alkaa taas uudestaan.

Paikallisella universumilla evoluutio on siis ensin tähtien ja galaksien luhistuminen mustiksi aukoiksi, se on alku, tai pikemminkin sen räjähdys on alku, sitten on kehitys tähdiksi ja galakseiksi ja sitten loppu, luhistuminen kasaan. Sitten taas joskus jollakin alueella räjähdys ja kaikki alkaa sillä alueella uudestaan.

Näitä paikallisia universumeja on universumissa lukemattomia, emmekä tiedä vielä paikallisen universumimme tarkkaa ikää. Se voi olla se 13,8 miljardia vuotta[11], mutta kun se on laskettu olettaen, että paikallinen universumimme, ”havaittava universumi”, on koko universumi, asiaan saattaa tulla muutoksia. Paikallinen universumimme ja Linnunrata ovat saman ikäisiä, ne ovat alkaneet samanaikaisesti, samasta sumusta, mutta tähän systeemiin kuuluu lukemattomia muitakin galakseja kuin omamme, emme tiedä kuinka monta ja kuinka laaja tämä on. Galaksitila on hyvin pysyvä ja pitkäaikainen tila. Räjähdykset kestävät paljon lyhyemmän ajan. Ja niitä näkyy vain vähän, taivaalla näyttää siltä kuin niitä ei olisikaan. Tämä käsitys universumista ei ole vielä mitenkään yleinen tiedeyhteisössä, se on yksi käsitys ja esitetty artikkelissani kotivisuilla ja julkaistu ACG:n Esseissä 2020.[12]

Jumala johtaa tätä paikallisen universumin ja muiden paikallisten universumien kehitystä ja vaikuttaa siihen, eikä meillä ole aavistustakaan millä tavoin ja kuinka paljon. Ja on sen kaikkien olentojen ylin päällikkö.

 

c.       Linnunradassa

Meidän galaksimme, Linnunrata nimeltään, on yksi lukemattomista galakseista universumissa ja paikallisessa universumissa. Se oli aluksi sumu, ja sitten siinä tiivistyivät ensimmäiset tähdet, ja ne muodostivat galaksin. Galaksissamme syntyi myös uusia tähtisukupolvia, ja aurinkokuntamme syntyi n. 5 miljardia vuotta sitten. Galaksien keskustat ovat edelleen tuntemattomia asioita. Sielläkin voi olla jokin keskusydinreaktio niin kuin tähdetkin ovat ydinreaktoreita, mikä voisi selittää sähkömagneettisten voimien ja pimeän aineen ja energian lisäksi galaksien kierteishaarojen liikkeitä, jotka eivät selity pelkällä painovoimalla.

Evoluutio tällä tasolla on siis kehitys sumusta tähdiksi ja galaksiksi, tätä kestää sitten pitkälle eteenpäin.

Jumala johtaa tätä Linnunradan kehitystä ja vaikuttaa siihen tavoilla, joista meillä ei ole aavistustakaan. Ja on sen ja kaikkien galaksien Kuningasten Kuningas, (”keisari” sarjakuvassa[13]).

 

d.      Aurinkokunnassa

Aurinkokunnassa kehitys on sumusta auringoksi ja planeetoiksi ja niiden kuiksi. Sumut tihentyvät ainekasoiksi ja suurin ja keskeisin näistä kasoista lopulta syttyy auringoksi, silloin tulee aurinkokuntaan ensimmäisen kerran oma valo, ja aurinko alkaa ydinreaktiona muuttaa vetyä heliumiksi. Myös supernovaräjähdykset Linnunradassa ovat tuoneet ja tuovat aurinkokuntaan raskaampia alkuaineita. Planeettojen ja komeettojen ja meteoriittien ja planetoidien radat auringon ympäri vähitellen vakiintuvat kaikenlaisten törmäysten jälkeen, ja kaikenlaisia kappaleita saattaa myös lähteä aurinkokunnasta ja tulla aurinkokuntaan. Jokaisen tähden ympärillä Linnunradassa ja muissa galakseissa on jonkinlainen aurinkokunta.

Auringon valo ja kaikki valo universumissa, on yksi Jumalan voimista, Jumala johtaa kaikkea aurinkokunnassa tavoilla, joita emme tunne, ja muillakin jumalallisilla voimilla, joita emme tunne, ja on järjestänyt, luonut asioita tavoilla, joita emme tunne.

 

e.       Maapallolla

Maapallon aluksi epämääräinen muoto muuttui palloksi ja se oli aluksi tuliperäinen taivaankappale. Vähitellen se jäähtyi ja muodostui elämälle ja elämän synnylle suotuisat olosuhteet. Emme tiedä, onko elämä alkanut evoluution prosesseina aineesta elämään juuri maapallolla, vai onko täällä tapahtunut tässä kohdassa luominen, järjestäminen ja istutus. Periaatteessa aineesta voi syntyä elämä, evoluution hyppäyksenä alemmasta korkeampaan muotoon, muttemme tiedä riittääkö siihen muutama miljardi vuotta, mikä maapallolla on ollut aikaa. Ja onko juuri täällä niin tapahtunut, vai onko täällä elämä tuotu muualta, henkimaailmasta tai muilta planeetoilta. Useimmilla tähdillä Linnunradalla ja muissa galakseissa on jonkinlaisia planeettoja.

Edes maapallon kohdalla emme tarkkaan tiedä, miten luominen ja evoluutio limittyvät toisiinsa. Jumalan osuus on lyhyesti kerrottu luomiskertomuksessa, mutta sitä ei osata vieläkään tarkkaan yhdistää tieteen antamaan kuvaan[14].

 

f.        Maapallon nykyisessä järjestyksessä

Maapallo on kokenut monenlaisia vaiheita, ihmisolentojenkin aikana. Aika ennen minkäänlaista ihmiskuntaa, aika ennen ensimmäistä ihmistä, ensimmäistä Aatamia, aika muutamalla ihmiskunnalla sen jälkeen, seuraavilla Aatameilla, aika ennen nykyisen ihmiskunnan Aatamia, ja sitten Paratiisin aika maapallolla, nykyisen Aatamin aika. Paratiisin lopun ajan tiedämme ilmoituksen perusteella, n. 6000 v eKr. Siitä alkaa Raamatun kertomus nykyisistä ajoista. Sitten tuli vielä myöhemmin uudenlainen Nooan ihmiskunnan aika alkaen n. 2500 eKr. Maallinen tutkimus ei laske näitä eri aikakausiksi vaan ryhmittelee ajat eri tavalla. Näissä vaiheissa luonnonlait ovat kuitenkin olleet erilaiset.

Tieteessä ajatellaan nykyisten luonnonlakien maapallolla koskevan koko maapallon historiaa ja universumia. Se on kuitenkin tieteellisesti vain oletus. Tätä ei kannattaisi pitää niin varmana asiana. Emme tiedä mitkä nykyiset luonnonlait voidaan yleistää muihin aikoihin ja paikkoihin.

Raamatun ilmoitus kertoo Jumalan luomistyöt lyhyesti ja toiminnan Paratiisista, ja ennustaa Uuden taivaan ja maan luomiseen joskus Tuhatvuotisen Valtakunnan lopussa. Se ei ole ilmoitus universumista vaan tästä maasta ja tästä taivaasta.[15]

 

 

2.     Elämän evoluutio

 

Tämäkin pitäisi käsitellä erikseen universumissa, paikallisessa universumissa, Linnunradalla, aurinkokunnassa, maapallolla. Siitäkin näemme, kuinka vähän vielä tiedämme, kun emme tätä asiaa ollenkaan vielä tunne muuta kuin maapallolta.

Samoin erikseen henkimaailmassa, aineellisessa maailmassa, ja sitten kokonaisessa maailmassa eli Jumalan maailmassa. Emme siis tiedä evoluutiosta emmekä luomisesta paljon mitään.

Elämällä on evoluutionsa muuallakin avaruudessa kuin maapallolla, mutta se on vielä enemmän tuntematonta kuin luominen ja evoluutio maapallolla. Tiedämme vain, että sielläkin jossain on eläimiä ja ihmisiä ja ihmisen kaltaisia. Jos uskomme Jumalaan, uskomme myös, että on olemassa Jumala ja jumalia[16] ja enkeleitä. Ne olivat olemassa jo ennen kuin maapallo syntyikään. Mitä niistä voisi teoretisoida? Ei paljon kannata, menee kokonaan uskonnon puolelle. Raamattukin keskittyy vain maapallon tapahtumiin. Enkelien ja jumalien tähdet, planeetat ja asunnot[17] on se, mitä taivaalla tarkoitetaan, henkimaailman lisäksi.

Se että ne olivat olemassa ennen maapalloa, on se teologinen asia, jolla on merkitystä. Se jotenkin uskonnoissa sivuutetaan, niin kuin emme tähtitieteestä mitään vieläkään tietäisi. Kyllä tähtitieteen tulokset galakseista, tähdistä ja planeetoista pitävät paikkansa. Uskonto lisää siihen sen, että siellä on Jumala, jumalia ja enkeleitä. Alienien ja ihmisten lisäksi.

Se myös ratkaisee monta asiaa luomisen ja evoluution kysymyksessä. Elämää on muuallakin ja Jumala, jumalia ja enkeleitä, jolloin on mahdollista, että elämä maapallolle on tullut muualta, vaikka periaatteessa se olisi voinut syntyä aineesta täälläkin. Ilmoituksen mukaan kaikki on luotu ensin henkimaailmassa[18], ja sitten vasta tuotu aineelliseen maailmaan maapallolle. Tästäkään emme vielä mitään tiedä, miten se tapahtuu, ja koko henkimaailma on tuntematonta asiaa.

Eliöiden kehitys maapallolla tapahtuu juuri niin kuin evoluutioteoria[19] on saanut selville. Jumalan ja henkimaailman osuutta emme vaan yksinkertaisesti tiedä yksityiskohtaisesti, tiedämme vain, että nekin ovat siellä. Raamatullinen sana asiasta on, että Jumala loi ihmiset ja eläimet maan tomusta ja ”puhalsi” niihin elämän hengen. Asiaa voi lähestyä luomiskertomuksen tulkinnalla, yhdistämällä se tieteen käsityksiin, niin kuin olen tehnyt[20].

Eikä evoluutioteoriaa pidä yleistää ihmisen yhteiskuntaan ym., se on evolutionismia.[21] Ihmiset voivat olla myös altruistisia ja vapaita pelkästä luonnonvalinnasta ja elämässä olon taistelusta. Universumin eliöihin se taas pitääkin yleistää, muuallakin on evoluutiota, ties kuinka pitkälle, ilmeisesti jumaliin asti. Eikä evoluutioteoriasta seuraa, että luominen ja Luoja puuttuvat, se on ateismia, maailmankatsomusta, ei tiedettä. Ja niin on sekin, että Jumala on olemassa, maailmankatsomusta. Kummallakin pohjalla voidaan ajatella aivan järkevästi. Tiede jakaantuu tässä kohtaan kahteen kilpailevaan ja antagonistiseen koulukuntaan.

 

 

3.     Ihmisen evoluutio

 

Ihmislajia on ollut maapallolla 2–3 miljoonaa vuotta, Neanderthalin ihmisiä n. 300.000 vuotta ja Gro Magnon ihmisiä, nykyihmisiä n. 50.000 vuotta[22]. Kuten sanottu, Raamatussa tämä sanotaan näin, että Jumala loi ihmisen maan tomusta. Minkälainen henki eli sielu aikaisemmilla ihmiskunnilla on ollut, sitä emme tiedä, mutta Aatamin ihmiskunnalle Jumala puhalsi hengen silloin kun puhalsi sen Aatamiin. Jokaiseen nykyiseen ihmiseen, ihmisen ruumiiseen, joka on rakennettu maan tomusta evoluutiossa, tulee joskus sikiönkehityksen aikana tai syntyessä Jumalan lapsen henki taivaan henkimaailmasta, jossa olemme eläneet henkinä ennen syntymäämme maan päälle.

 

 

4.     Jumalien evoluutio

 

Jumala ja jumalia on ollut aina. Planeetoilla kehitys voi mennä aineesta jumaliin asti, milloin ilman luomista ja milloin luomisen kanssa. Nämä ovat kaikki vielä tuntemattomia asioita ihmiselle. Enkeleistä sama juttu, jumalat ja enkelit ovat ilmoituksen mukaan olleet ihmisiä ja saaneet kotiplaneettansa viimeisellä tuomiolla korotuksensa. Näitä maapalloon verrattavia planeettoja, koetuspaikkoja on ollut aina.[23] Isä- Jumala on kaikkien jumalien Yli- Jumala. Jumalan Poika, Jeesus, on täsmälleen samanlainen kuin Isä, ja näin ilmoittaa meille millainen Isä on.

 

 

5.     Henkimaailma

 

Maailmaa on 1. henkimaailma, 2. aineellinen maailma ja sitten 3. kokonainen maailma, Jumalan maailma, jossa nämä kaksi ovat yhdessä.

Ihmisenä meissä on nämä kaikki maailmat, elämme kuitenkin vain aineellisessa ympäristössä, emmekä yleensä koe emmekä näe henkimaailman emmekä Jumalan maailman asioita. Meidän sielumme ja tietoisuutemme elää jo nyt kuitenkin henkimaailmassa ja aineellisessa maailmassa yhtä aikaa, olemme kokonaisia. Ennen syntymää olimme pelkästään henkimaailmassa, Jumalan lapsia, nyt olemme aineellisessa maailmassa ja kuollessa menemme takaisin Jumalan henkimaailmaan, mutta sitten toiseen henkimaailmaan tekojemme, valintojemme ja armon mukaan. Ylösnousemuksessa saamme taas takaisin aineellisen ruumiin, nyt kuolemattomana, ja siirrymme johonkin Jumalan maailmoista.

 

 

6.      Aineellinen maailma

 

Tässä maailmassa emme yleensä näe emmekä koe Jumalan maailmaa emmekä henkimaailmaa, vaan elämme puolinaisessa maailmassa, aineellisessa maailmassa, vaikka sielumme on yhtä aikaa molemmissa. Tästä syystä ihmisillä yleensä on se käsitys, että aineellinen maailma on ainoa todellisuus, koko todellisuus. Aineellinen maailma on totista totta, eikä mikään simulaatio, mutta se on vain toinen puoli koko todellisuudesta. Henkimaailma on myös koko ajan tässä samassa paikassa näkymättömänä maailmana, ikään kuin verhon takana. Uskonnollisissa kokemuksissa verho jonkin verran raottuu.

 

 

7.     Jumalan maailma

 

Jumalan maailma on henkimaailma ja aineellinen maailma yhdessä. Se on se todellinen maailma, ja koska näin on, monet ovat kokeneet, että elämme ikään kuin simulaatiossa. Todellisessa maailmassa on kadotuksen paikat ja Jumalan taivaan paikat.

Jumalan taivaita on kolmen tasoisia. Kolme kirkkauden tasoa. Mihin ihminen joutuu ja pääsee, ratkeaa viimeisellä tuomiolla Tuhatvuotisen Valtakunnan lopussa.

 

Kokoavasti: Näin on evoluutio nähtävä universumissa hieman monitahoisemmin kuin maapallolta käsin tulee ajatelleeksi. Maapallokeskeinen ajattelu pitäisi vihdoin saada filosofiassa loppumaan. Giordano Bruno[24] sitä yritti, mutta maailma valitsi mieluummin Galilein ja Keplerin, joiden ajatusten ja tutkimusten levittämisessä juuri Bruno teki suuren työn 1500- luvulla, ja lisäsi siihen ikuisen universumin ja elämän ja ihmiset muualla.

Tiedemaailman ajattelu on niin jälkijättöistä ja liian empirististä rationaalisen kustannuksella, ettei vieläkään täysin tunnusteta Brunon ajatuksen täyttä totuutta ja tieteellisyyttä. 500 vuotta väärää valtavirtaa, ja 60 - sata vuotta jo väärä BB- teoria. Sellainen se tiedemaailma on, nyt on laittanut teistisen ajattelun ateistisen ja naturalistisen ajattelun tossun alle ja yrittää ns. tieteellisellä maailmankatsomuksella tunkeutua maailmankatsomusten ja uskonnon alueelle, joissa tosiasiassa ei pelkällä tieteellä pärjää ollenkaan.

 

 

Lähteet

 

Opin ja liittojen kirja (OL)

Kallisarvoinen Helmi (KH)

Mormonin kirja (MK)

Raamattu

Ihmisen kehitys https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens

Kotisivut www.santavuori.com

Artikkelini kosmologiasta www.santavuori.com/Galakseja2.htm

Kirja filosofiasta www. https://www.santavuori.com/Filosofia2019.html

Multiversumi- teoria https://fi.wikipedia.org/wiki/Multiversumi

DU- teoria https://www.physicsfoundations.org/dynamic-universe

Luettelo malleista kosmologiassa, teorioista, ACG:n sivuilla: http://cosmology.info/essays/models_marmet.html

 [1] Steady State on yksi BB- teorian kilpailijoista https://en.wikipedia.org/wiki/Steady-state_model

[2] Multiuniversumi https://fi.wikipedia.org/wiki/Multiversumi tässä ei multiuniversumeilla kuitenkaan tarkoiteta paralleeleja universumeja, vaan galakseista ja tähdistä ym. muodostuvia universumin osauniversumeja.

[3] Artikkelini kosmologiasta Lähteissä lopussa.

[4] BB- teoria https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang

[5] Doppler- ilmiö https://en.wikipedia.org/wiki/Doppler_effect

[6] Nämä on erotettu artikkelissani kosmologiassa lähteissä lopussa

[7] Mallien luettelo ACG:ssä lähteissä

[8] KH. Mooseksen kirja

[9] Mooseksen kirja luku 1.

[10] Aabrahamin kirjasta on olemassa muutama luku (Kallisarvoisessa Helmessä), joissa on myös luomiskertomus sellaisena kuin se oli Babyloniassa, jossain kaksoisvirran maissa.

[11] 13,8 miljardia vuotta on universumin ikä BB:n mukaan. DU laskee sen eri lailla

[12] Artikkelini, ASG:n Esseet

[13] Linnunradan keisari tulee Mandrake- sarjakuvasta

[14] Minun yritykseni: https://www.santavuori.com/LiiteF3.htm artikkeleita luomisesta ja kehityksestä

[15] Mooseksen kirjan alku Kallisarvoisessa Helmessä.

[16] Ainakin Mooseksen ja Aabrahamin kirjoissa Kallisarvoisessa helmessä, ja OL kirjassa, ja Raamatussakin joissakin kohdissa Psalmeissa ja Jobin kirjan alussa, on useita jumalia.

[17] MK. Alma 18: 37

[18] Paavalin kirjeissä, mm. Hepr. 11:3, KH Moos 3:5

[19] Evoluutioteoria https://fi.wikipedia.org/wiki/Evoluutio

[20] Artikkelini luomiskertomuksesta ovat filosofian kirjassani ja sen liitteessä: https://www.santavuori.com/LiiteF3.htm

[21] Evolutionismista mm. https://www.areiopagi.fi/2018/08/darwinismi-uskontona-michael-rusen-kirjan-arvio/

[22] Ihmisen kehitys https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens

[23] Emmanuel Swedenborg, https://en.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Swedenborg, sai näyssä nähdä yhden maailman viimeisen tuomion. Joseph Smith https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Smith sai ilmoituksen, että Jumala on luonut lukuisia tällaisia koetuspaikkoja kuin maapallo KH Moos 1:29

[24] Giordano Bruno https://en.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno