Olli Santavuori: Filosofisesta kosmologiasta. Alustava versio 10.1, 2020

 

Filosofinen kosmologia yleensä yliopistoissa tyssää siihen, että se nujerretaan BB- kosmologialla. Oivalluksia on kuitenkin tullut sielläkin: on vain yksi kaikkeus, se on yksi ainutkertainen entiteetti, ei nähdä kaikkea, ei voi verrata toisiin, katsotaan vain ikään kuin sisältäpäin, havainnot ovat riippuvaisia teoriasta, viimeistään niiden tulkinta. Teorioiden perusoletukset on analysoitava. (Tästä on lähteitä lopussa, ja viitteitä yliopistoista.)

Meille on kehittynyt tapa ajatella kosmologia vain universumin fysiikaksi ja matematiikaksi, kun tilanne päinvastoin nykyään on oikeastaan sellainen, että nyt vasta, juuri tähtitieteen kosmologian valtavan kehityksen takia, meillä on mahdollisuus filosofoida kosmologiasta oikein. Ja filosofialla on mahdollisuus palauttaa kosmologia järjen puitteisiin, missä se todellakaan ei ole viime aikoina ollut. Filosofian avulla osaamme palauttaa kysymykset oikeiksi.

Totta kai on fysiikan lisäksi myös kosmologian filosofia, ja kosmologian teologia. Ja biologia, elävien olentojen evoluutio ja ihmisen ja mahdollisten korkeampien olentojen siirtyminen luomistöihin, mahdollisesti jo ikuisuus sitten.  

Fysiikan kannalta kysymme, miten universumi on saanut alkunsa ja miten se kehittyy, mutta filosofian avulla ymmärtää heti, että täytyy ensin miettiä, mikä universumi, mitä universumilla tarkoitetaan, ja onko sillä alku vai onko se ikuinen ja millaista on universumin aika ja olemassaolo verrattuna muiden asioiden aikaan ja olemassaoloon. Fysiikan kannalta kysymme, onko universumi staattinen vai dynaaminen, mutta filosofian kannalta täytyykin kysyä, mikä universumissa on ikuista, staattista ja mikä siinä on dynaamista, muuttuvaa, ja missä universumissa, koko universumissa vai jossakin osauniversumissa.

Ja tullaan tieteen ja maailmankatsomusten peruskysymyksiin, tieteessä kysymykseen mallien ja teorioiden suhteesta havaintoihin, matematiikan ja fysiikan suhteeseen toisiinsa, filosofiassa todellisuuden luonteeseen, analyysin ja synteesin suhteeseen, determinismiin ja luomiseen evoluutiossa jne. Maailmankatsomuksessa tieteen ja maailmankatsomusten suhteeseen ja erilaisiin maailmankatsomuksiin kosmoksesta. Kosmologia on niin iso ja kaiken käsittävä alue.

Myös siis siihen, että kosmologia ei ole pelkkää fysiikkaa. Kaikki tieteet tulevat mukaan heti, jos on olentoja, oli niitä sitten Jumalaan asti tai ei. Ja maapallolla on olentoja ainakin ihmiseen asti, ja maapallo kuuluu universumiin. Biologia, psykologia, yhteiskuntatieteet, historia, teologia, kaikki eri todellisuuden tasojen tieteet kuuluvat kosmologiaankin, kosmologia on poikkitiede eikä pelkkää fysiikkaa. Teologiassa: Mikä on Jumalan ja universumin suhde? Filosofiassa: Kaikki on syntynyt ja alkanut, paitsi ikuiset asiat. Ja universumi, siis koko universumi, on ikuinen asia.

On huomattava, että ikuinen ja ääretön universumi on filosofisesti nimenomaan ja ennen kaikkea materialistinen ajatus. Ei voi väittää idealistiseksi tai pelkästään uskonnolliseksi ajatukseksi, niin kuin usein tehdään. Silti Jumala voi olla olemassa ja maailmojen luoja, vaikka universumi, koko universumi, olisi luomaton, syntymätön, alkamaton. Tämä teologinen puoli nyt sivuutetaan, mutta sekin kuuluu asian filosofiaan. Teologit eivät tunnu ymmärtävän, että kun Jumala loi, Jumala oli jo olemassa, maailmankaikkeus oli jo olemassa. ei siis luoda tyhjästä vaan järjestämällä olemassa olevia elementtejä. Henkimaailmasta kyllä voidaan tuoda asioita.

Voidaan sanoa, että tänä päivänä kosmologian filosofia on täysin kehittymätön alue, juuri nyt kun materiaalia olisi enemmän kuin koskaan. Filosofinen kosmologia on akateemiselta maailmalta tekemättä. Tämä on nyt yksi yritys, aloitus sellaiseen. Tekemättömyyden syy on selvä: joutuu heti ristiriitaan vallitsevan kosmologisen teorian kanssa, ja sehän on majesteettirikos tiedeyhteisössä.

Aloitin itse miettimällä kaikkeuden ikuisuutta ja äärettömyyttä. www.santavuori.com Filosofian kirjan 1 p. oli 1986. Tästä lähtien olen käynyt jatkuvaa keskustelua asioista foorumeissa ja kirjoittanut kirjoja uudestaan. Julkaisijaa ei ole löytynyt, enkä ole vähään aikaan yrittänytkään, mutta netissä kaikki on kotisivuillani.

Omat oivallukset:

-          Alkuperäinen ajatukseni: Galaksien etääntyminen selittyy rajattomuudella paremmin kuin laajentumisella. Kukaan ei ole pystynyt tätä kumoamaan yli 30 vuodessa muuta kuin vetoamalla BB- teoriaan. Se ei käy, pitää olla BB:stä riippumaton todistus. Ihmiset eivät kyllä tajua, miten nämä liikkeet tapahtuvat rajattomassa tilassa, mutta voi siitä tehdä animaatioita. Niin se nyt kuitenkin on. Pitää ajatella niin päin, että keksitään sellainen tila, missä näin tapahtuu, eikä niin päin, että kun näin tapahtuu, niin sitten avaruuden täytyy laajentua.

-          Jokainen filosofinen teoria universumin fysiikasta voidaan muuntaa matemaattis- fysikaaliseksi. Eli ei voi enää pelotella matematiikalla. Filosofinen, verbaalinen teoria riittää aluksi.

-          On erotettava koko universumi ja paikallinen universumi. Tämä on Multiuniversumi- teorian tärkeä keksintö.

-          Popularisointi on suoranainen skandaali, tehdään väärin, väitetään että ikuinen ja ääretön universumi olisi jotenkin kumottu ja universumi alkaisi ja laajenisi. Universumi on ikuinen ja ääretön (rajaton), se on tieteen käsitys. Steady State- teoria  on edelleen myös olemassa ja se on ihan yhtä hyvä tai huono kuin BB, ei sitä ole kumottu, se vaan ei sovi BB- ajatteluun.

-          Universumista kokonaisuutena, kaikkeudesta, voidaan ehkä jotain päätellä loogisesti, rationaalisesti, vaikka yleensä logiikasta ei seuraa mitään todellisuuteen, näiden erittely, mitkä ne asiat ovat, jne.

-          Uudestaan nämä lopuksi.

Neljää fysikaalista teoriaa tarkastellaan: BB, Steady State, Multiuniversumi, Galakseja ja räjähdyksiä ikuisessa 4D universumissa. Näin asia tulee konkreettiseksi. Seuraavilla tavoilla:

a.       Perusoletukset

b.      Käsitys koko universumista.

c.       Käsitys paikallisesta universumista.

d.      Miten selittää punasiirtymän, eli galaksien etääntymisen,

e.       Miten selittää taustasäteilyn.

f.        Miten selittää aineiden spektrit galakseissa eli galaksien nuortumisen etäisyyteen ja menneisyyteen.

g.      Miten voitaisiin parantaa nykyistä sopimaan havaintoihin.

Kaikki mallit voidaan piirtää taululle.

Joka vaiheessa yleisö voi kysyä ja kertoa omia ajatuksiaan.

 

 

1.      BB eli Alkupamausteoria, nykyään LambdaCDM

 

a.       Perusoletus on suhteellisuusteorian 3+1 universumi, jolloin galaksien etääntyminen selittyy avaruuden laajenemisella. Universumilla voi olla alku ja laajeneminen. Universumin alkuun voidaan soveltaa hiukkasfysiikkaa ja kvanttiteoriaa. Nykyisestä tilasta voidaan ekstrapoloida menneisyyteen 13,8 miljardia vuotta sitten. Tämän ansio on, että voidaan tehdä täsmällisiä tähtitieteellisiä laskuja teorian pohjalta.

Piirros.

b.      Koko universumilla on alkupamaus, jokin alkutila, nykyään ei enää juuri nimenomaan räjähdys, paikallista universumia ei tarvitse eritellä. Havaittavasta universumista vain voi olla tiedettä. Joko silloin on avaruus ja aika alkanut tai sitten ei vaan tiedetä mitä ennen oli. Alussa oli pienempi, nyt suurempi, aina rajaton, kaiken käsittävä, ei ääretön.

c.       Paikallista universumia ei eritellä. Tutkitaan vaan havaittavaa universumia ja se on samalla kuitenkin koko universumi, koska muusta ei voi olla tieteellistä tietoa. Siis tämä on teoria koko universumista, vaikka väitetään teoriaksi vain havaittavasta universumista.

 

d.      Punasiirtymä: avaruuden laajeneminen.

e.       Taustasäteily tulee alkupamauksesta, teoria suorastaan ennusti sen, ja siksi muut katsottiin huonommiksi.

f.        Aineiden spektrit galakseissa osoittavat galaksien nuorentuvan joka suunnassa alkupamaukseen.

 

g.      Ei tarvitse minun kehittää, sitä tekee valtava armeija tiedemiehiä. Rukkaamalla jatkuvasti saadaan nähtävästi aina sopimaan kaikkiin havaintoihin. Koko vika minkä niin selvästi näemme kriitikkojen puolella, onkin ehkä lähinnä popularisoinnissa. Hyvin pitkälle tämäkin teoria pätee. Ei kuitenkaan kokonaisuuteen, niin kuin pitäisi ennen kaikkea. Nykyään Lambda CDM- malli, jossa kosmologinen vakio on tullut takaisin. Sitten syyttävät universumia siitä, että se olisi liian hienosäädetty.

Kuulijat saavat huomauttaa ja täydentää.

 

 

2.      Steady State- teoria

 

a.       Perusoletus ikuinen ja ääretön universumi, eli muuttumaton perustila. Ei kaikkia suhteellisuusteorian oletuksia, mutta kuitenkin laajeneminen. Monia variaatioita on tästä teoriasta. Tämän ansio on pitää kiinni ikuisesta ja äärettömästä universumista niin kuin pitääkin.

Piirros.

b.      Koko universumissa laajeneminen vaatii aineen syntymistä jostakin. Ei erittele paikallista ja kokonaisuutta. Kaikki riippuu siitä millaista Steady State- teoriaa tarkoitetaan, niitä on oikeasti jo monenlaisia.

c.       Paikallista universumia ei eritellä.

 

d.      Galaksit voivat etääntyä koska tulee lisää ainetta jostakin jollakin tavalla yms.

e.       Taustasäteilyn selitys, että saa olla millainen on.

f.        Aineiden jakaantuminen, eli galaksien nuortuminen koska ne nuortuvat etäisyyteen ja menneisyyteen.

 

g.      Kehittäminen: laajeneminen pois, eri teoria paikalliselle ja kokonaisuudelle. Perustila on galaksiketjut, niissä alkuräjähdyksiä.

 

Huomautuksia ja täydennyksiä yleisöltä.

 

 

3.      Multiuniversumi

 

a.       Perusoletus on ikuinen ja ääretön universumi, multiuniversumi, paikalliset ovat erillisiä ”universumeja”, jotka kehittyvät niin kuin BB sanoo. Niitä on lukemattomia ja ne ovat erillisiä toisistaan. Tästäkin teoriasta on monia variaatioita. Tämän ansio on erottaa paikallinen ja koko universumi.

Piirros.

b.      Koko universumi on ikuinen ja ääretön, paikallisesti on alkupamauksia. Nämä eivät ole yhteydessä, vaan ovat muualla ja myös eri vaiheissaan, niitä on lukemattomia.

c.       Paikallinen ja kokonaisuus tosiaan erotetaan, alkupamaus on paikallinen.

 

d.      Galaksit etääntyvät paikallisessa universumissa kuten BB sanoo, kokonaisuudessa etääntymistä ei ole, paitsi että tietysti galaksit voivat etääntyä äärettömyyksiin, jos niin vain on.

e.       Taustasäteily tulee paikallisesti omasta alkupamauksesta.

f.        Nuortuminen on paikallisessa universumissa.

 

g.      Parempi vaan olisi asiat suurin piirtein päinvastoin paikallisen ja kokonaisuuden suhteen.

 

Huomautuksia ja täydennyksiä.

 

 

4.      Galakseja ja räjähdyksiä

 

a.       Teoria on siis: galakseja ja räjähdyksiä ikuisessa universumissa, joka muodostuu galaksiketjuista. Perusoletus ikuinen ja ääretön (rajaton) universumi. Perustila: ikuisesti kaikkialla on galaksiketjut. Oikeastaan tämä on yhdistelmä ja muunnelma kahdesta edellisestä. Syklikin koko universumissa voi ehkä olla paikallisten alkupamausten lisäksi, mutta silloin on kysymys todella pitkästä ja kaukaisesta ajasta edelliseen ja seuraavaan sykliin. Tämän ansio on, että voisi olla ihan paras. Ja voidaan tutkia empiirisesti, onko muita alkupamauksia, päinvastoin kuin multiuniversumissa, jota ei voi empiirisesti tutkia. Kaukana voidaan ehkä nähdä galakseja, jotka eivät ole tästä alkuräjähdyksestä. Jotkin kaukaisista kvasaareista voivat olla muita alkuräjähdyksiä.

Piirros.

b.      Juuri koko universumi on tätä. Kokonaisuudessa liike jää pois, jolloin myös aika jää pois, kokonaisuuden tila ei ole ääretön vaan vain kaiken käsittävä tila, rajaton, joka asia voidaan mallintaa 4D:ksi aika hyvin.

c.       Paikallinen universumi on oman alkupamauksensa tulos. Niitä on muuallakin lukemattomia, ehkä jo näkyvätkin.

 

d.      Galaksien etääntyminen johtuu avaruuden luonteesta, sen tilasta ja ajasta, joka voidaan ilmaista 4D:nä. Sellaisessa tilassa tapahtuu juuri niin. Etääntyminen on nimenomaan ja vain koko universumissa. Paikallisesti räjähdyssumun laajeneminen loppuu aikanaan.

e.       Taustasäteily johtuu ikuisista räjähdyksistä siellä täällä koko universumissa. Sekään ei ole havainto paikallisesta universumista vaan koko universumista.

f.        Paikallinen universumi selittää galaksien nuortumisen etäisyyteen ja menneisyyteen.

 

g.      Kehittäminen: Fysikaalis- matemaattinen teoria puuttuu, sen testaus puuttuu. Rukkaaminen sitten tarvittaessa niin kuin muillakin teorioilla, jos ei sovi heti. Suntolan DU on lähellä tätä, mutta siinä ei eritellä koko universumia ja paikallista samalla tavoin selkeästi, ja sen itseymmärryksessä 3D:ssä laajenemisen suunta on neljäntenä ulottuvuutena 4D:ssä, tässä teoriassa taas avaruuden rajattomuus on se neljäs ulottuvuus.

 

Huomautuksia ja keskustelu.

 

Omat oivallukset kosmologiasta uudestaan, eli filosofisen kosmologian tuloksia ja mahdollisia tutkimuslinjoja:

-          Galaksien etääntyminen selittyy paremmin avaruuden rajattomuudella kuin laajenemisella. Avaruus on rajaton, ei ääretön. Tämä on filosofiassa ja tähtitieteessä aina tiedetty, tämä rajattomuus, mutta ei ole tajuttu silti sitä, että se selittää myös galaksien etääntymisen. Punasiirtymän voidaan ajatella selittyvän muullakin tavoin, valon ominaisuuksista jne. ja se voi olla punasiirtymän osasyy, se taas on muidenkin ajatus, ei minun.

-          Pitää erottaa teorioissa 1: koko universumi, kaikkeus, ja 2: paikallinen universumi. Koko universumista teoriamme on pakostakin korkeintaan valistunut arvaus, kuinka hienosti sen matemaattisesti sitten muotoilemmekin. Silloin myös teoria paikallisesta universumista on parhaimmillaankin myös vain valistunut arvaus, koska se riippuu siitä, miten kokonaisuuden ajattelemme. Tietysti teoriaa sitten verrataan havaintoihin, testataan havainnoilla, mutta havainnot, viimeistään niiden tulkinta, ovat kosmologiassa teoriasta täysin riippuvaisia.

-          Jos oletetaan paikallinen universumi paikallisen alkupamauksen tulokseksi, ”paikallinen universumi” on selvä käsite, muuten ”havaittavissa oleva universumi”, ”tunnettu universumi” ja ”näkyvä universumi” ovat epäselviä käsitteitä, jäävät epämääräisiksi käsitteiksi, eivät kelpaa täsmälliseen tieteelliseen kieleen.

-          Avaruus voidaan mallintaa 4D:ksi, ja galaksien etääntyminen selittyy liikkeiksi 4D:ssä.

-          4D on siis todellisuudessakin tällä tavoin ajateltuna, tätä myöskään ei ole tajuttu.

-          Kokonaisuudella, sen avaruudella ei ole aikaa, kokonaisuus on 4+0, ja vaikka tähdet ja galaksit lähellä voidaan mallintaa 3+1 mallilla, mitä kauemmaksi mennään menneisyyteen ja etäisyyteen, sitä selvemmin 4D on parempi, myös aika eli siis myös liikkeet muuttuvat epämääräisemmin arvioitaviksi.  Yleisempänä kokonaisuuden teoria pätee myös pitkälle paikallisesti.

-          Kaikki vaan pyörii monimutkaisilla radoilla tilassa, josta ei ulos pääse, koska ulkopuolta ei yksinkertaisesti ole.

-          Aluksi täytyy olla verbaalinen teoria, ja kaikki verbaaliset teoriat voidaan muokata myös matemaattis- fysikaalisiksi.

-          Ei: onko dynaaminen vai staattinen? Vaan: mikä on dynaamista ja mikä staattista?

-          Pitää olla vielä monta teoriaa eikä yksi, fyysikot eivät ymmärrä tätä, kun pyrkivät liian aikaisin yhteen ainoaan oikeaan teoriaan, ja kumoavat toisia teorioita toisilla teorioilla. Jotkut teoriat pätevät paremmin joillakin alueilla, jotkut joillakin toisilla alueilla.

-          Maailma- sanan eri merkitykset. Maapallo, aurinkokunta, Linnunrata, paikallinen galaksijoukko, superjoukko, galaksiketju, kaikki galaksiketjut, kaikki galaksit ja tyhjä tila välissä, koko kaikkeus. ”Muita universumeja”, ”parallelleja universumeja”, siis osauniversumeja on ehdotettu ja voi olla monenlaisia, mutta kaikki ne kuuluvat kaikkeuteen.

-          Kaikkeuden määritelmä: kaikki galaksit, galaksiketjut, kvasaarit, tähdet, mustat aukot ja suhteellisen tyhjät alueet yhteensä, ja kaikkien galaksien kaikki sisältö ja olennot. Mahdollinen Jumala ja henkimaailma sisältyvät tähän, kaikkeuteen, eivät ole sen ulkopuolella.

-          Ehkä kaikkeuden kohdalla voidaankin logiikasta päätellä jotain todellisuuteen, esimerkiksi aina on ajateltu avaruus rajattomaksi eikä äärettömäksi. Luetellaan ne loogisesti jo pääteltävissä olevat asiat rajattomuudesta ja ajasta ja materiasta ja liikkeestä:

-           

-          Kaikkeus on olemassa, mutta eri tavalla kuin mikään muu asia. Universumin avaruus ja aika eivät ole mitään fyysisesti olevaa, ellei avaruus sitten kuitenkin muodostu jostain ”eetteristä” tms., ja aika voi olla jokin tuntematon ikuinen aika, mutta ne täytyy teorioissa jotenkin mallintaa, sillä tavoin ne kuitenkin ovat olemassa. Ne ovat olemassa todellisuuden kategorioina myös todellisuudessa, eivätkä pelkästään tietoisuuden kategorioina, niin kuin jotkut ajattelevat.

-          On vain yksi kaikkeus, ei ole toisia kaikkeuksia, vaikka voi olla useita erilaisia ja eri ikäisiä osauniversumeja ja mahdollisesti erilaisia parallelleja universumeja, ja henkimaailmoja ja Jumalan maailmoja, mutta ne kaikki kuuluvat kaikeuteen.

-          Pallomainen, muttei pallo, ei pintaa, ei reunaa. Tai monikuutiomainen, tai ei muotoa ollenkaan. Muoto- asialla ei ole merkitystä tällä tasolla. Se on vaan mallinnettava kuitenkin jollain tavalla teorian matematisoimiseksi.

-          Ääretön, mutta vain rajattomuuden tavalla. Ulkopuolta ei ole; siinä tilassa, avaruudessa, on kaikki tila, se ei ole enää minkään suuremman tilan sisällä. Tämä, että on kaikki tila, poistaa absoluuttisen, matemaattisen äärettömyyden mahdollisuuden. 4D on yksi matemaattinen mahdollisuus tällaisen tilan kuvaamiseksi.

-          Staattinen, muuttumaton sillä tavoin, että jokin perustila kokonaisuudella voi olla, täytyykin olla, nyt se on empiirisen tutkimuksen tuloksena joko galaksiketjut ikuisesti tai syklinen kehitys ikuisesti alkupamausvaiheesta galaksivaiheeseen. Joka tapauksessa ainakin paikallisesta alkupamauksesta galaksiketjuvaiheeseen. Syklinenkin kaikkeus voi ehkä olla todella pitkän ajanjakson kuluessa, muttei tämä ole välttämätöntä. Yksi alkupamaus kummassakin tapauksessa poistuu loogisista mahdollisuuksista, mutta voi olla toinen tai toinen tai molemmat.

-          Osat ovat dynaamisia, muuttuvia, kehittyviä ja liikkuvia. Mikä on itsestään selvää, mutta sitä ei saa yleistää kokonaisuuteen.

-          Kokonaisuuden luonnonlait pätevät miltei kokonaan osiin, mutta osien lait eivät päde kokonaisuuteen, vaan siellä on osittain tai kokonaan omat lait.

-          Perimmäiset luonnonlait ovat muuttumattomia ja ikuisia, muttemme tunne niitä vielä kaikkia emmekä tarkasti ja täsmällisesti kaikkia, erityisesti mahdolliset Jumalan voimat ja henkimaailma ovat tuntemattomia.

-          Liike ja paikka-asia jäävät pois kokonaisuuden kohdalla, jolloin tavallinen aika poistuu, jäljelle jää vain tuntematon ikuinen aika, ajaton nykyhetki tms., siis oikeastaan vain tila ja materia kaikissa muodoissaan tarvitsee kaikkeuden kohdalla huomioida (materia on aine, energia, voimat, säteilyt aallot, kentät, mahdollinen eetteri ym.)

-          Osilla voi olla alku, kokonaisuudella ei.

-           

-          Nämä oivallukset voidaan paremminkin ryhmitellä, ja analysoida, mitä asiaa kosmologiassa ne koskevat. Tämä on vasta luettelo. Mitkä empiirisiä, mitkä loogisia, mitkä rationaalisia, mitkä filosofisia, mitkä tieteenteoreettisia, mitkä tutkimustuloksia, mitkä koskevat popularisointia, mitkä koko universumia, mitkä paikallista universumia, mitkä mielipiteitä, mitkä valistuneita arvauksia, mitkä maailmankatsomusta, mitkä premissejä, mitkä johtopäätöksiä, ja seuraako premisseistä johtopäätökset vai mitä premisseistä seuraa.

-          Popularisointi pitäisi olla edelleen, että universumi on ikuinen ja ääretön, rajaton. Tiede ei tiedä mitään alkua ja laajenemista universumille, kaikkeudelle, se on vain yksi teoria, jota kyllä tiedeyhteisö kannattaa, siinä mielessä se on tieteen kanta.

-          Kysymykset uudestaan, toisella tavalla. Millainen on universumin aika, eikä miten universumi on alkanut. Mikä on dynaamista ja mikä staattista, eikä onko dynaaminen vai staattinen.

-          Kaaosteorian, fraktaalien, hologrammien, vektorialgebraan, raja- arvojen, tietokoneanimaatioiden ja kaikkien nykyajan loogis- matemaattisten ym. menetelmien ja havaintovälineiden soveltaminen.

-          Kaaosteoria: taivaankappaleet ovat tasapainotiloja, räjähdykset ja romahtamiset ja sumut ovat kaaostiloja. Aurinko syntyy ja kehittyy ja kuolee, mutta tähtiä on aina jossakin. Sama meteoriiteista galakseihin, galaksijoukkoihin ja galaksiketjuihin ja osauniversumeihin asti. Mutta kaikkeus, koko universumi, koko kokonaisuus on ikuinen, muuttumaton ja aina sama.

-          Mitä ikuisuus ja äärettömyys kaikkeudessa tarkoittavat? Ne eivät ole absoluuttisia vaan raja- arvoja. Riippuu katsojan ajasta ja paikasta, milloin ja missä äärellisyys ja äärettömyys, alkaminen ja ikuisuus menettävät merkityksensä.

-          Aika, tila, liike ja materia. Universumissa kokonaisuutena aika ja paikka ja liike jäävät pois. Kaikkeudessa on vain tila ja materia. Sen aika on erilainen, jonkinlainen ikuinen aika, tavallista aikaa ei ole, on vain ikuinen nykyhetki tms.

-          Universumi on olemassa eri tavalla kuin muut asiat. Vaikka kaikkeus on olemassa, sen olemassaolo on koko kokonaisuuden olemassa oloa, se ei ole samanlaista olemassaoloa kuin jonkin fyysisen kappaleen olemassaolo, se ei ole missään paikassa eikä se ole mikään kappale mikä on jossakin suuremmassa tilassa eikä se liiku missään vaan siinä on jo kaikki tila ja materia.

-          Kaikkeudessa kaikki on erilaista kuin osauniversumeissa, sen osissa ja kappaleissa.

-          Loogiset, käsitteelliset, asiat, empiiriset asiat, matemaattiset asiat voidaan eritellä. Malleihin ja teorioihin liittyvät asiat ja mittauksiin, havaintoihin ja niiden tulkintaan liittyvät asiat.

-          Väitetään, ettei ole vaihtoehtoista teoriaa, ja että ne on kaikki kumottu. On vaihtoehtoisia teorioita, eikä niitä ole kaikkia kumottu. Suhteellisuusteoria kosmologisen vakion kanssa. Steady State. Multiuniversumi. Electric Universe. DU. Vaihtoehtoisia teorioita on iso liuta näiden lisäksikin.

-          Pyrkimys yhteen oikeaan teoriaan on ehkä väärin, eri teoriat yhdessä on parempi, kehitetään vaan vielä kauan näin. Se on parempi linja. Ei mikään puute vaihtoehtoisille teorioille, vaan etu ja oikeampi asia kuin yhden teorian valitseminen, oikeaksi väittäminen, todistaminen ja yksin sen kehittäminen.

-          Hienosäätö on ihan oikein tehdä teorialle, sitä pitääkin säätää ja rukata sopimaan havaintoiin, mutta luonto taas on sellainen kuin on, sitä ei säädetä. Luomisen kohdalla on tosin päinvastoin; jos nähdään hienosäätöä, Luoja on voinut olla asialla.

-          Tässä on turhaa toistoa, mutta varmistan vaan näin, että kaikki oivallukset ovat mukana.

-          Nämä ovat kehittyneet väittelyssä nykyisen teorian puolustajien kanssa foorumeissa ja keskusteleussa vaihtoehtoisten teorioiden kannattajien kanssa. Ei olisi ollut mahdollista vain yksityisajattelulla.

-          Näistä voidaan jo itse asiassa muodostaa uusi kokonaisteoria, tai ainakin muutamia vaihtoehtoja sille. Lähdetään siitä, mitä jo tiedetään ja tunnustetaan ne asiat, joita ei tiedetä, sitten vasta kokonaisteoria, valistuneet arvaukset tuntemattomista asioista mukana.

-          Mitä tarvitsisi tietää, että teoria voitaisiin muodostaa? Galaksien ikä. ja hajonta eri etäisyyksillä ja paikallisen universumin eri aikoina. Miten aika pitäisi ajatella kokonaisuudessa? Kuinka pitkälle on galaksiketjuja vai onko koko alueella? Minkälainen kokonaisuuden alue oikein on? Mitä on näkyvyyden ulkopuolella?

 

Electric Universe voisi olla myös hyvä, DU on hyvä. Pitää olla vielä monta eikä yksi.

 

Huomautuksia ja keskustelua.

 

Lähteitä:

Omat kirjat: www.santavuori.com

Filosofinen kosmologia:

 https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1404/1404.5854.pdf 

http://philosophy-of-cosmology.ox.ac.uk/index.html

http://www.philcosmo.uwo.ca

ACG

https://cosmology.info

DU

https://physicsfoundations.org/dynamic-universe