Lähteet

 

 

Baker, Margaret: The Older Testament. The Survival of Themes from the Ancient Royal Cult in Sectarian Judaism and Early Christianity, London, SPCK, 1987.

 

   The Great Angel: A Study of Israel’s Second God, London, SPCK, 1992.

 

   On Earth as it is in Heaven. Teple Symbolism in the New Testament. Edinbourgh: Clark,

   1995.

 

Berlin, Isaiah: Karl Marx, Otava 1968.

 

Borchenius, Poul: Pitkä vaellus. Ristin voitto, Tikkurila 1977.

 

Brennan, Herbie: The Atlantis Enigma, BCA 1999.

 

Darwin, Charles: Lajien synty. 1.p 1859

 

Dänicken, Erich von. Lukuisia kirjoja arkeologiasta ja UFO:ista.

 

Eenokin kirja. Löytyy suomennettuna kirjasta: Pellert, Tom: Raamatun arvoitus ja Halleyn komeetta. Käännös ei ole kovinkaan autoritatiivinen. Eenokin kirjaa on muutama erilainen versio ja englanniksi ne on saatavilla.

 

Friedell, Egon: Länsimaiden kulttuurihistoria.

 

Grant, Carter E.: Jumalan valtakunnan palautus. Lahti 1967.

 

Hawking, Steven: Ajan lyhyt historia.

 

Kallisarvoinen Helmi. Joseph Smithin saamia ilmoituksia. Myö­hempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko, Lahti 1966.

 

Lammenranta, Markus: Tietoteoria. Gaudeamus, Tampere 1993.

 

Lenin, Vladimir Iljits: Valtio ja vallankumous.

 

Lenin: Imperialismi kapitalismin korkeimpana vaiheena.

 

Luoma, Matti: Länsimaiden kaksi uskontoa: kristinusko ja ratio­nalismi. WSOY 1990.

 

Mao Tsetung: Four Essays in Philosophy. Peking 1968.

 

Marx, Karl ja Engels, Friedrich: Kommunistisen puolueen mani­festi. Kuopio 1963.

 

Meri, Lennart: Hopeanvalkea. Matka menneeseen oppaina au­rinko, fantasia ja folklore. Gummerus 1983.

 

More, Thomas: Utopia. Useita painoksia.

 

Mormonin kirja.

 

Muck, Otto: Atlantis, kadonnut manner. Karisto 1980.

 

Nibley, Hugh: Old Testament and related studies. Volume 1, Collected Works. Luku: Before Adam. Deseret Book Com­pany, Salt Lake City, Utah 1986.

 

Niiniluoto, Ilkka: Kolmiosainen teos tieteen filosofiasta. Otava 1980, 1983.

 

Opin ja liittojen kirja. Joseph Smithille, profeetalle, annetut ilmoitukset. MAP-kirkko. Helsinki, Lahti 1967.

 

Piper, Franz: Kristillinen dogmatiikka. Turku 1961.

 

Raamattu.

 

Ruotsalainen, Paavo

 

Saarinen, Esa: Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle. WSOY 1989.

 

Santavuori, Martti: Suomen sotahistoria. I ja II. Otava 1941, 1943.

 

Santavuori, Martti & Santavuori, Olli: Kehitys vai kumous. Karisto 1970.

 

Santavuori, Olli: Mitä psykoterapeutti tekee? Tampere 1989.

 

Santavuori, Olli: Seikkailu Etelämerellä. Matkakertomus. Tam­pere 1990.

 

Santavuori, Risto: Loitsu, Kalevalan avain. Gummerus, 2001.

 

Santavuori, Vesa: Hubble huollettiin perusteellisesti avaruudessa. Helsingin Sanomat 19.2.1997.  Internet artikkeleita tähtitieteestä: www.freenet.hut.fi/avaruus .

 

Sorenson, John L.: An Ancient American Setting for the Book of Mormon. Deseret Book and F.A.R.M.S. 1989.

 

Spectrum tietokeskus. WSOY 1978.

 

Swedenborg, Emmanuel. Katso esim Pertti Niemi: Johdatus Emmanuel Swedenborgin filosofiaan. Tab-kirjat, Turku 2001.

 

Tift, W. G. ja A. Lehto, Tähdet ja avaruus-lehti, 4/97.

 

Tvedtnes, John A.: Science and Genesis. in Hess, Matheny and Thayer: Science and Religion: Toward a more useful Dialogue. Volume II. The Appearance of Man: Replendishement of the Earth. Paladin House Publishers. Genova, Illinois 1979.

 

   The Book of Mormon and Other Hidden Books. FARMS, Provo, Utah 2000.

 

Urantia-kirja

 

Velikowskin kirjat

 

Wittgenstein, Ludwig: Varmuudesta.

 

 

 

 

 

Lisäksi on käytetty:

 

 

UFO-kirjallisuudesta peruskirjallisuutta.

 

Tähtitieteellistä peruskirjallisuutta, myös ”Tähdet ja Avaruus”-lehdestä.

 

Suomalaisesta mytologiasta peruskirjallisuutta.

 

sfnet.keskustelu.filosofia internet keskusteluryhmän älynväläyksiä on käytetty, kuitenkin pääasiassa omia kirjoituksia siellä, ja muistinvaraisesti, että on mahdoton sanoa nimiä ja lähteitä.

 

Foundation of Ancient Research and Mormon Studies (FARMS)-järjestön julkaisut ovat vaikuttaneet ajatteluuni. www.farms.byu.edu

 

Filosofian klassikoiden ajatuksia on käytetty sumeilematta lähdeviitettä nimen lisäksi mainitsematta.

 

Luentomuistiinpanoja lähteen mainiten.