Olli Santavuori: Maailmankatsomusta etsimässä.

Kansantajuinen filosofian esitys.

 

 

Sisällys:

 

Esipuhe

 

I. Osa. Teoreettinen filosofia: tieto ja todellisuus. ..............………………………………… 1

 

            1. Luku. Filosofiasta yleisesti johdantona....................……………………………    1

1. Kriittisestä asenteesta filosofiassa ..........………………………….             

2. Mitä ihmiset filosofialta odottavat? .........           

                        3. Pari sanaa estetiikasta ............................     

                        4. Mitä filosofia on? ....................................    

 

            2. Luku. Tietoteoria, eli miten saavutamme tietoa? ..

                        1. Tieto, tiede, totuus ja usko ....................      

                        2. Totuus .................................................

a.       Käsitemäärittely

b.      Ensimmäinen sisällöllinen vastaus

c.       Toinen sisällöllinen puoli     

                        3. Rationaalinen ja empiirinen tieto ............       

                        4. Tiedon kommunikoitavuudesta .............       

                        5. Mitä kosmologiasta tiedetään? .............       

                        6. Popularisoinnista ..................................       

 

            3. Luku. Metafysiikka, eli minkälainen todellisuus on?

                        1. Vähän teologiaa: Jumalan olemus .........        

                        2. Materialismin ja idealismin yhdistäminen        

                        3. Ontologia, eli mitä on olemassa? ..........        

                        4. Mikromaailma: mitä aine on? ...............        

                        5. Käsitteiden ontologia ...........................       

                        6. Väliyhteenveto metafysiikasta ..............        

 

            4. Luku. Kosmologia, eli minkälainen todellisuuden kokonaisuus on luonteeltaan?

 

                        1. Aurinkokunnan kosmologia ..................       

                        2. Linnunradan kosmologia .......................      

                        3. Metagalaksin eli galaksiavaruuden kosmologia

                        4. Kaikkeuden kosmologia .......................      

                                    a. Kaikkeuden olemassaolo     

                                    b. Kaikkeuden ikuisuus

                                    c. Kaikkeuden äärettömyys      

                                    d. Kaikkeuden järkevyys         

                        5. Loogiset vaihtoehdot metagalaksin ja kaikkeuden suhteelle   

                        6. Elämä muilla taivaankappaleilla .........           

 

            5. Luku. Tieteet ...............................................

           

                        1. Elämän ja ihmisen synty ...................

                                    a. Tieteen nykykäsitys .............

                                    b. Luomiskertomus .................

                                    c. Raamatun teksti ja sen tulkinta          

                                    d. Luomiskertomuksen ongelmat          

                        2. Sielun ja ruumiin suhde .....................           

                        3. Filosofiasta viimeksi eronneet tieteet 

                                    a. Psykologia ..........................

                                    b. Sosiologia ...........................

                                    c. Logiikka .............................

                                    d. Kielitiede ............................

 

           

II. Osa. Käytännöllinen filosofia: etiikka ja politiikka .....           

 

            1. Luku. Yksilön oikea ja väärä .......................

1.      Ihmiselon tarkoitus ..........................          

 

            2. Luku. Politiikka ..........................................

                        1. Rauhan aikaansaaminen ..................

                        2. Saastumisen ratkaisu .......................

 

 

III. Osa. Uskonasiat ....................................................           

 

            1. Luku. Kristinusko .......................................

                        1. Menetelmä .....................................

                        2. Kristinuskon peruslähtökohta ..........

                        3. Kristinuskon historia .......................

                        4. Mitä on kristinusko? .......................

                        5. Mikä kirkko on oikea? ....................           

 

            2. Luku. Muut uskonnot ...................................           

 

            3. Luku. Rajatieteet ..........................................          

                        1. UFO:t ..............................................          

                        2. Parapsykologia, noituus ja okkultismi           

 

 

 

 

Lähteet ..........................................................................         

 

Viitteet ...........................................................................        

 

Kommentit .....................................................................        

 

Liite. Todellisuuden tasot ja aineen ja hengen suhde…. 

 

Henkilöhakemisto ..........................................................